Suikerproducenten vrezen weerslag van Brexit

Suiker Foto: iStock

Tienen - De Confederatie van de Belgische Bietenplanters vreest dat bij een brexit zonder akkoord ook de Tiense suikerproductie wordt getroffen. Het Verenigd Koninkrijk zou dan massaal op niet-Europese suiker kunnen overschakelen.

De beslissing over de brexit wordt uitgesteld tot 31 januari 2020. Tot dan worden er geen douanerechten gehevenop de Europese suiker die het Verenigd Koninkrijk importeert. Voor de EU-suikerproducenten zijn de uittredingsvoorwaarden van de brexit belangrijk, want het Verenigd Koninkrijk importeert tussen 400.000 en 500.000 ton suiker uit de EU-buurlanden (Frankrijk, België, Duitsland, Nederland,...). Het Verenigd Koninkrijk heeft namelijk een groot suikertekort. Het importeert de helft van zijn verbruik.  

De helft ervan is witte suiker geproduceerd in de EU en de andere helft rietsuiker voor raffinage. Bij een uittreding zonder akkoord wordt er een invoerrecht van 150 euro per ton witte suiker uit de EU verwacht. Landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) zouden aan een nultarief kunnen leveren. Onder de nieuwe omstandigheden zal de Britse markt meer openstaan voor rietsuiker en zal het concurrentievermogen van de Europese markt ongetwijfeld afnemen, zo vrezen de suikerboeren.

Een andere bron van ongerustheid is de werking van de douane in Ierland. Volgens de brexitvoorstellen zou Noord-Ierland een dubbele douanezone worden, met toepassing van zowel de EU- als de Britse douaneregels. Als dan suiker zou worden ingevoerd in het kader van een handelsovereenkomst met Brazilië of India, hoe kan dan worden voorkomen dat suiker die via Noord-Ierland wordt doorgevoerd, de markt van de Europese Unie binnenkomt zonder belastingheffing? Suiker zou namelijk in Noord-Ierland kunnen worden ingevoerd, waarbij EU-tarieven worden ontweken, vervolgens verwerkt tot gesuikerde producten die nadien in de EU worden verkocht. 

Door Raymond Billen
AANGERADEN
Meest recent