Provincie keurt verkaveling Baekveld in beroep goed

Foto: if

Glabbeek - De provincie keurde in beroep, na klachten, de omgevingsvergunning voor de privéverkaveling Baekveld in Bunsbeek goed.

 

Het project omvat ook de aanleg van een verkavelingsweg tussen de Schoolstraat en de Baekveldstraat. Op 24 april 2019 werd er beroep ingesteld bij de provincie Vlaams-Brabant tegen de beslissing van de gemeente. De provincie voerde een aanpassing aan het rooilijnplan door en keurde daarop het dossier definitief goed.

Omwonenden hadden kalcht ingediend tegen de woonwijk in hun achtertuin. Het gaat om vijftien bouwkavels voor eengezinswoningen in open bebouwing en acht bouwkavels voor eengezinswoningen in halfopen bebouwing. Naast de privéverkaveling komt er in een tweede fase ook een sociale verkaveling met dertig sociale huurwoningen. 

Door Raymond Billen
AANGERADEN