562 plaatsen voor opvang van baby’s en peuters

Foto: Landelijke Kinderopvang

Tienen / Hoegaarden / Glabbeek - In de regio treden verschillen op inzake kinderopvang. Of de tarieven al dan niet zijn afgestemd op het gezinsinkomen.

Het decreet over de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters maakt een onderscheid tussen gezinsopvang, groepsopvang en opvang aan huis. Een organisator moet over een vergunning voor gezinsopvang beschikken. Het aantal plaatsen zoals vergund op 31december 2018 bedraagt:

GLABBEEK: Gezinsopvang 28, Groepsopvang 33.

HOEGAARDEN: Groepsopvang 79.

TIENEN: Gezinsopvang 120, Groepsopvang 274, Groepsopvang samenwerking 29.

Het aanbod is in de ene gemeente afgestemd op het inkomen, en in de andere niet. In Vlaams-Brabant is 69% van het aanbod inkomensgerelateerd, in Vlaanderen 75,24%. In onze regio: 

GLABBEEK: 61 plaatsen (alle inkomensgerelateerd)

HOEGAARDEN: 79 (alle niet-inkomensgerelateerd)

TIENEN: 325 inkomengerelateerd (zijnde 77,04%) + 97 niet-inkomensgerelateerd.

De jongste jaren is het aantal plaatsen in Glabbeek gestegen van 47 naar 61. In Hoegaarden zijn in 2016 zes plaatsen bij onthaalouders wegvallen. In Tienen is het aanbod zo goed als stabiel.

In de regio zijn een aantal aanvragen voor uitbreiding hangende. In Vissenaken is een omgevingsaanvraag aan de Aarschotsesteenweg afgewezen. Ook een verbouwing aan de Vissenakenstraat voor de opvang van veertien kinderen is (nog) niet toegekend. In Rommersom is de verbouwing van stallen voor de uitbreiding van bestaande groepsopvang in behandeling. 

Landelijke Kinderopvang drong vorig jaar nog aan op meer kinderopvang in de regio Tienen, o.a. omdat er geen onthaalouders meer zijn in Hoegaarden. Toen ging in Vissenaken nog een groepsopvang open.

 

Door Raymond Billen
AANGERADEN
Meest recent