Subsidie voor restauratie kerkdeur in Bunsbeek

De kerk in Biunsbeek. Foto: peter reekmans

Glabbeek - De Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek krijgt een Vlaamse erfgoedpremie voor de restauratie van de kerkdeur. Eerder raakte bekend dat hetzelfde gebeurt in Zuurbemde.

 

 

Omdat de inkomdeur van de kerk in Bunsbeek in enorm slechte staat is werd hiervoor als een apart erfgoeddossier ingediend. De gemeente kreeg positief nieuws van de Vlaamse overheid: een erfgoedpremie van 1.370 euro is godgekeurd. De totale kost van de restauratie van de inkomdeur werd geraamd op 2.195 euro. De erfgoedsubsidie dekt hiervan zestig procent. De kerk van Bunsbeek kwam in aanmerking voor deze Vlaamse erfgoedpremie omdat de toren, koor en kerkhofmuur als monument beschermd zijn sedert 1948.

 

Door Raymond Billen
AANGERADEN