Politie stapt samen met Broeders Alexianen in kunstproject

Foto: politiezone getevallei

Tienen - De nieuwe politiezone Getevallei werkt een sociaal project uit samen met de kunstgroep Kunst & Co van de Broeders Alexianen.

De politiezone Getevallei neemt initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In een sociaal project met het psychiatrisch ziekenhuis Broeders Alexianen worden de doelstellingen van de politie uitgebeeld door een groep kunstenaars. Doel is de verbinding met burgers en andere partners te vergroten. Samen met de kunstgroep Kunst & Co van de Alexianen werden de nieuwe waarden van de politiezone visueel uitgewerkt.

Kunst & Co is een dagbesteding voor kliënten van Alexianen en vzw Hestia. De aandacht gaat naar kwetsbare groepen in de samenleving die zoveel mogelijk  betrokken kunnen worden bij de politiewerking. Verbinding en nabijheidspolitie zijn begrippen die worden uitgedragen via het kunstproject.

Kunst & Co kwam samen vanaf september op dinsdag of donderdag. In januari vond een nieuw instapmoment plaats. Wie kunstzinnig en creatief is, maar worstelt met psychische problemen zodat de stap naar de gewone organisaties te groot is, kan bij de groep terecht.

Op donderdag 20 februari om 15 uur wordt het resultaat van de samenwerking met de politie tentoongesteld in het politiekantoor te Landen. 

 

Door Raymond Billen