Viandra Vissers openen seizoen, ook voor jeugd, 50- plus en vrouwen

Gratis voor jeugd. Foto: Viandra Vissers Tienen

Tienen - De herstichte vissersclub van de Viandravijvers open het hengelseizoen op 8 maart met een open individuele wedstrijd.

Onder de benaming vzw Viandra Vissers Tienen werd op 24 april 2019 een
definitieve start genomen met een nieuwe hengelsportvereniging op de stedelijke 
Viandravijvers. Voorzitter is Maurcie Vanmechelen, secretaris Eric Stouthuyzen, penningmeester André Gijsens, verantwoordelijke ecologie en duurzaamheid Philip Smets, materiaalbeheerder Theo Vanmechelen. Louis Cleynen is de erevoorzitter. Als visserijwachters treden Eric Persoons en Jean Morren op.

Het hengelseizoen opent op 8 maart 2020 met een open individuele wedstrijd tijdens
de hele dag. Er volgt een aantal wedstrijden voor clubs, bevriende verenigingen, en ook 50+vissers (deze laatsten op de dinsdagnamiddagen). Op zaterdag 9 mei vissen de vrouwen op de clubvijver in het vooruitzicht van hun volgende wereldkampioenschap. Inschrijven voor deze wedstrijden kan via de voorzitter Maurice Vanmechelen.

Indien het aantal inschrijvingen voor deze wedstrijden vereist dat de hele omtrek
van de clubvijver moet gebruikt worden kunnen de niet-deelnemers aan de
wedstrijden en de vissers met dagvergunning terecht op de vroegere roeivijver.
Zo het mogelijk is, en dit dus gelet op het aantal deelnemers, zal er voor de hiervoor
genoemde hengelaars een aantal plaatsen worden voorbehouden aan de vijverkant
rechts van de ingang aan de Hamelendreef.

Het lidgeld voor het jaar 2020 wordt vastgesteld op: 40 euro voor volwassen, twintig voor echtgenote van de leden, gratis voor jongeren tot 12 jaar. De dagvergunning voor niet-leden is bepaald op vijf euro. 

Door Raymond Billen