Stad zoekt privé investeerder voor méér sport op Houtemveld

Het gaat om het perceel links van de Boulisten. Foto: google street view

Tienen - De stad zoekt een erfpachter die nieuwe sporttakken wil lanceren op een stuk grond naast het boulistengebouw.

De stad opent het erfpachtdossier voor het project “Sportactiviteit Houtemveld Tienen”. Het bestuur wenst via een publieke procedure een perceel in erfpacht te geven. De toekomstige erfpachter dient er "een kwalitatief privé project te ontwikkelen dat een meerwaarde biedt voor de sport- en vrijetijdsbeleving op het Houtemveld". 

Het gaat om een perceel palend aan het gebouw waarin de Boulistenclub en de Petanqueclub Kazerne zijn gevestigd. Dat ligt aan de Sporthalstraat waaraan ook de openbare parking ligt. Het zal in erfpacht worden gegeven voor een periode van 35 jaar. Het erfpachtvoorstel moet uiterlijk 13 maart 2020 om 10 uur ingediend worden bij de stad.

Het dient een financiëel bod te bevatten en een omschrijving van de geplande sportactiviteit. Bij de beoordeling spelen de complementariteit met de andere activiteiten op het Houtemveld en met het sportaaanbod in de stad een rol, plus het innovatieve karakter en de aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Dat de termijn om plannen in te dienen zo kort is heeft te maken met de erg late ondertekening van de overeenkomst met de boulisten en de uiterlijke datum voor een subsidieaanvraag (31 maart). Schepen Wim Bergé (CD&V) liet verstaan dat er al geïnteresseerden zijn in dit bouwproject. Oppositieraadslid Jos Mombaers (Tienen Vooruit) betreurt dat in deze "recreatiezone" niet is gekozen voor een fuifzaal, annex jeugdlokalen (bijvoorbeeld voor KSA). Bergé antwoordt: "Daarvoor zijn er andere mogelijkheden."

 

 

 

Door Raymond Billen