Herinrichting kruispunt Potterijstraat/Moespikstraat

Weg met de blokken. Foto: googlestreetview

Tienen - De rood-witte blokken op het kruispunt van de Potterijstraat met de Moespikstraat worden verwijderd.


De rood-witte blokken bij het uitrijden van de Moespikstraat naar de Potterijstraat worden vervangen door een verdrijvingsvlak (vanaf het laatste parkeervak in de
Moespikstraat). In de Potterijstraat wordt er, vanaf dat kruispunt, in de richting van de
Getestraat een fietssuggestiestrook aangebracht.
Het verkeersbord voor de verboden rijrichting, aan de spoorwegbrug, wordt verplaatst tot aan de rand van het trottoir. Verder wordt onder de spoorwegbrug in de Potterijstraat aan beide zijden van de rijweg een gele onderbroken
streep aangebracht om duidelijker te maken dat er onder de brug parkeren verboden is. Aan de kant van de even huisnummers wordt een parkeervak aangebracht tussen de uitrit van nr. 110 en de spoorwegbrug.

Enkele andere verkeersdmaatregelen: 
In de Molenstraat (Grimde) wordt ter hoogte van het kruispunt met het Elzepad een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd.

In de Grijpenlaan wordt tussen de Tramstraat en de inrit van de stationsparking een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd ter hoogte van de oude stelplaats van De Lijn.

In de Sint-Odulphusstraat (Bost) wordt ter hoogte van het kruispunt met de Potstraat een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd.

In de Kasteelstraat zal er ter hoogte van het zonebord van 30 km per uur (voor de eerste woning in de wijk aan de watertoren) een wegversmalling woden aangebrach.

De Lindeveldstraat (Kumtich) zal beperkt toegankelijk gemaakt worden voor het verkeer, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer en fietsers.

Door Raymond Billen