Nog veel obstakels op fietssnelweg van Kumtich tot Tienen

Ontwerpers dienen drie mogelijkheden af te wegen. Foto: MINT nv,

Tienen - Het provinciebestuur bestelt een ontwerp voor de realisatie van fietssnelweg F24 Leuven-Tienen op deel tussen Boutersem en Tienen. Eind maart moet veel duidelijk worden.

De fietsroute volgt zoveel mogelijk spoorlijn 36 en loopt via Leuven, Korbeek-Lo, Lovenjoel, Vertrijk en Kumtich. Tussen Vertrijk en Tienen zijn nog knelpuntenop te lossen. Een tracé langs de spoorlijn heeft de voorkeur op een alternatief langs de gewestweg. Maar er zijn verschillende onteigeningen nodig langs de spoorweg. De ruimte aan de huizen is beperkt. Je moet de fietstunnel in Kumtich, de brug aan de Maalderijweg, de R27 Westelijke Ring kruisen. Natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. 

Er worden tussen Kumtich en Tienen nog verschilende tracés bekeken. Een eerste tracé benoorden de spoorlijn verlaat de ring R27 en volgt de Billekensweg. Een ander voorstel blijft vanaf de R27 de ring volgen tot aan de rotonde aan de Grijpenlaan. Tenslotte is er een oplossing die kiest voor een route helemaal ten zuiden van de spoorlijn (langs al bestaande betonroutes door de velden).

Er kan aan de spoorweg ook twee keer van kant worden gewisseld: een eerste keer van zuid naar noord ter hoogte van de bestaande brug aan de Vondelstraat en een tweede keer van noord naar zuid, net na natuurgebied het Aardgat, door middel van een nieuwe tunnel. Naargelang de keuze dient in Kumrich de bestaande voetgangerstunnel aangepast te worden om plaats te maken voor de fietssnelweg. Dit kan door de helling om te draaien en een greppel in te nemen. Ook onder de Maalderijweg wordt een nieuwe tunnel voorzien.

In Tienen dient de nieuwe fietssnelweg aan te sluiten op bestaande fietspaden, bijvoorbeeld op de Leuvenselaan. Er is ook een koppeling wenselijk op de bestaande fietssnelwegen F22 Tienen - Diest en F200 Tienen - Hoegaarden. Deze fietssnelwegen komen samen ter hoogte van de Potterijstraat en de Torsinweg. Dat vergt een nieuwe route ten zuiden van het station (kant Grijpen/Viaductstraat). Een passage doorheen het centrum van Tienen komt te zeer in conflict met de andere weggebruikers. 

 

Door Raymond Billen