Nog geen capatatieverbod op Waalse waterlopen

Grote Gete op de gemeentegrens. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - Door een besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant is het verboden water op te pompen uit de Grote Gete en haar zijrivieren.

Het capteren van water is verboden in dertien stroomgebieden in de provincie. Dat slaat o.a. op de Grote Gete, inbegrepen de Mene of Molenbeek en de Schoorbroekbeek. Uitzondering wordt gemaakt voor het drenken van vee dat nog in de weides staat en voor het water voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen. Verder gelden er beperkingen op het gebruik van drinkwater.

Eenzelfde verbod geldt (nog) niet in Waals-Brabant. Dat betekent dat landbouwers wel nog water kunnen oppompen uit de Grote Gete, de Oude Gete op de grens met Zittert-Lummen (grondgebied Geldenaken), en uit de Schoorbroekbeek in Sluizen (Bevekom). Dat de Gete voor een stuk de gewestgrens vormt betekende al vaker dat de visserijregels op de beide oevers verschillen. De Schoorbroekbeek - met bron in Wahenges - is ook nooit veraf. Brouwer Pierre Celis vulde daar in zijn beginjaren zijn melkkruiken voor experimenten met zijn eerste Oud Hoegaards Bier. 

In Wallonië gold het afgelopen weekend enkel een beperking op gebruik van leidingwater in twee gemeenten (Rochefort en Gouvy). Dichterbij werd een schaarste gemeld in Hannuit. 

Door Raymond Billen
AANGERADEN
Meest recent