Audio-opnames installatievergadering in strijd met wetgeving

Lede - Vervelende situatie tijdens de jongste gemeenteraad: de oppositie verweet het bestuur dat de geluidopnames die tijdens de installatievergadering van 2 januari werden gemaakt, gebeurden buiten medeweten en zonder toestemming van de raadsleden.

Ook privégesprekken tussen de raadsleden zelf waren naar verluidt op de weergave te horen. “In strijd met de GDPR wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,” aldus oppositielid Stijn Wille (Open Lede) die verwees naar de microfoons die tijdens bedoelde zitting gewoon op de tafels lagen. Tijdens de zitting van donderdag stonden drie microfoons in het midden van de raadzaal opgesteld. “We vragen dat de opnames gestaakt worden tot zolang er geen duidelijkheid is over de formaliteiten die nodig zijn,” klonk het ook bij N-VA en Lede Vlaams & Zinvol. Voorzitter Jo Maebe (Groen) kon niet anders dan de raadsleden volgen en na stemming de opname stopzetten. Wat een eerste aanzet voor bestuurlijke transparantie moest worden, eindigde alsnog met een gênante vertoning voor de nieuwe meerderheid. Over het principe van geluidsopnames lijken de partijen het anderzijds wel eens. Rest de vraag wie de opnames moet verzorgen: de gemeente of een privé radiozender en wat er precies moet opgenomen worden en desgevallend selectief kan opgevraagd worden. Voorbeelden in andere gemeenten kunnen allicht inspireren.

Door Rudi De Koker
VOOR ABONNEES