Mantelzorgpremie ook voor wie niet inwoont bij zorgbehoevende?

Lede - N-VA raadslid An Van Wesemael wou weten of ook voor wie niet inwoont bij een zorgbehoevende een gemeentelijke mantelzorgpremie kan worden toegekend. “We zullen samen onderzoeken wat haalbaar is,” aldus schepen van Sociale Zaken Geertrui Van de Velde (CD&V)

“Omdat er veel mensen zijn die hulp verlenen aan zorgbehoevenden, zonder dat ze bij hen inwonen,” motiveerde An Van Wesemael haar vraag. Volgens schepen Van de Velde een terecht verzoek. “Maar het is nodig dat we de modaliteiten en de criteria hiervoor nauwgezet bepalen.” Zes jaar geleden startte de gemeente met een mantelzorgpremie enkel voor inwonende mantelzorgers. “Met een budget dat we voorzien hadden van 10.OOO euro. In de loop van de legislatuur hebben we het budget uitgebreid naar 20.000 euro en het reglement aangepast namelijk  geen minimumleeftijd voor de zorgbehoevende,” lichtte de schepen toe. “Ook voor de huidige coalitie staat de ondersteuning van mantelzorgers terug op de agenda, klinkt het. “We zullen samen onderzoeken wat haalbaar is.”

Door Rudi De Koker
VOOR ABONNEES