Gemeentebestuur zoekt tijdelijk onderkomen voor jeugdhuis Lodejo

Foto: BVDP

Lochristi - Het gemeentebestuur is op zoek naar een tijdelijk onderkomen voor de werking van jeugdhuis Lodejo. Dat is nodig, want, zoals bekend komt er een nieuwbouw en wordt het bestaande gebouw volledig afgebroken _ met uitzondering van de gevel, die behouden blijft of nieuw herbouwd wordt in de stijl zoals die nu is _. Een en ander is nog niet voor morgen, maar deze week had het gemeentebestuur samen met Lodejo en afgevaardigden van de cultuursector een startvergadering met het ontwerpbureau dat het gebouw mag ontwerpen. Dat bevestigde ons eerste schepen en schepen van patrimonium Hervé Stevens (Open VLD). Schepen voor jeugd Sandro di Nunzio (Open VLD) bevestigt van zijn kant dat het gebouw inderdaad niet langer alleen of hoofdzakelijk voor Lodejo bestemd is, maar dat ook andere verenigingen er terecht kunnen voor fuiven en evenementen.

Dat Lodejo tegen de vlakte gaat heeft onder meer te maken met brandveiligheid. Vooral de tussenruimte tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping zorgen voor problemen en bij de inventaris van de publiek toegankelijke instellingen stelde de brandweer nog een aantal zaken vast die moesten aangepast worden: ,Aanvankelijk dachten we er aan om aanpassingswerken te doen' aldus schepen Hervé Stevens ,maar de kosten daarvoor liepen nogal hoog op, en bij nader toezien stelden we vast dat een deel van het gebouw gewoon ,versleten' is. Daarom kozen we nu voor nieuwbouw.'

Het schepencollege deed eerder een rondvraag naar de behoeften van de verenigingen en op basis daarvan krijgt het architectenbureau Architecten Groep III uit Brugge nu de opdracht om aan de slag te gaan om iets te ontwerpen dat aan die noden voldoet. 

Schepen Hervé Stevens: ,Beneden komt er zeg maar een 'doos' die verschillende invullingen en functies kan krijgen: zowel fuiven als andere evenementen. Op de eerste verdieping komen de bureaus en de instuifruimte van jeugdhuis Lodejo. Verder uiteraard alle nodige wettelijk voorziene zaken zoals sanitair blok, een lift etc. Het bureau krijgt acht maand om iets te ontwerpen, pas daarna wordt via de gemeenteraad de procedure in gang gestoken voor de bouwaanvraag etc.'

Het gebouw  - dat in 1829 werd gebouwd _ is niet geklasseerd, maar staat wel op de lijst van bouwkundig erfgoed. Die instelling vraagt dan ook dat bij nieuwbouw de gevel zou behouden en hersteld worden in de oorspronkelijke staat.

'Of we die gevel volledig afbreken en daarna heropbouwen in de oorspronkelijk staat, dan wel hem behouden en restaureren, dat moet allemaal nog blijken' aldus schepen Hervé Stevens. Stevens bevestigt dat het de bedoeling is dat Lodejo kan blijven doorwerken, en dat de gemeente op zoek is naar een locatie voor tijdelijk onderkomen: ,We praten momenteel met iemand, maar het is nog niet rond.' aldus de schepen.

Schepen voor jeugd Sandro di Nunzio bevestigt van zijn kant dat de multifunctionele zaal op het gelijkvloers in principe bestemd is voor alle geïnteresseerde jeugdverenigingen. 'Lodejo heeft dus niet het alleenrecht op het gebruik van die zaal. Lodejo kan, net als andere verenigingen, een aantal data opvragen en reserveren om bepaalde fuiven of evenementen te organiseren. De zaal zou in eerste instantie, maar niet alleen voor de jeugd bestemd zijn. Als blijkt dat niet alle data door de jeugd gebruikt worden, kunnen ook andere verenigingen er in terecht. Maar een en ander moet nog concreter uitgewerkt worden' aldus schepen Di Nunzio.

 

Door Rudy Tollenaere
AANGERADEN