Gemeenteraad verwelkomt nieuw gezicht en nieuwe voorzitter en beraadt zich over geluidsmuur skatepark

Lochristi - Vandaag maandag 27 oktober komt de gemeenteraad bijeen. Eerste punt op de agenda is de vaststelling dat gemeenteraadslid Hilde Baele (Open VLD) om medische redenen een aantal maanden niet aanwezig zal zijn, en dus tijdelijk moet vervangen worden: als gemeenteraadslid, maar ook als voorzitter. De Open VLD zal Jens Van Lierde voordragen als tijdelijke vervanger van Hilde Baele. Als raadslid, maar niet als voorzitter. Daar zal de Open VLD Frederik Van den Berghe voordragen. In geheime zitting behandelt de raad ook de problematiek van het skatepark. Eén van de vlakbijwonende buren formuleert al jarenlang klachten over vooral geluidshinder. Tal van pogingen om tot een minnelijke schikking te komen mislukten. Nu is er ook een rechtszaak tegen de gemeente en kwam de rechtbank ook al ter plaatse om vaststellingen te doen. De gemeente moet zich nu uitspreken of men bereid is, als dat volgens de rechtbank nodig zou blijken, om een geluidsmuur te bouwen, aangevuld met eventuele andere maatregelen.

 De gemeenteraad vangt aan om 20 uur, en heeft plaats in het gemeentehuis.

U kan de volledige agenda, met toelichting, hier bekijken.

 

Door Rudy Tollenaere
AANGERADEN