Hilde Baele, voorzitter gemeenteraad: 'Iedereen mag vragen stellen maar....'

  • Hilde Baele: 'Ik heb het al eerder aangehaald en ik blijf hier bij mijn standpunt: iedereen mag vragen stellen zoveel hij of zij wil, maar als mensen zo nodig om 22.30 uur na 2,5 uur vergaderen nog een heel statement naar voor brengen over zeer belangrijke dossiers, vind ik dat een zeer ongelukkig iets.'
Lochristi - Hilde Baele (Open VLD), de voorzitter van de gemeenteraad, zorgde maandagavond naar het einde van raadszitting toe voor gefronste wenkbrauwen en meer toen ze blijkbaar vond dat de vragenronde van de oppositie te lang uitliep. ‘En dit is dan de laatste vraag’ klonk het om 22.30 uur tegen N-VA fractieleider Tom De Sutter, terwijl zijn partijgenoten Ivan Lybaert en Els Van Caelenberg de hand opstaken en ‘Maar wij hebben ook nog vragen!’ riepen.

Sinds de meest recente gemeenteraadsverkiezingen is de situatie in de gemeenteraad van Lochristi enigszins veranderd. Veel meer dan in de vroegere legislaturen profileren oppositiepartijen CD&V en N-VA zich door na de afhandeling van de ‘gewone’ agenda vragen te stellen aan het college. In tegenstelling tot toegevoegde punten, waarover dan een stemming kan volgen, moeten de gewone ‘vragen’ niet vooraf meegedeeld worden aan de secretaris of de voorzitter. Voor de aanvang van de zitting weet de meerderheid dus niet aan hoeveel en welke vragen ze zich mag verwachten. Er wordt over die vragen ook niet gestemd, meestal ook niet echt gedebatteerd, de betrokken schepenen antwoorden ofwel onmiddellijk, of vragen tijd om de dossiers te bekijken en antwoorden dan de volgende maand.

De oppositie ziet het stellen van bijkomende vragen als een recht en plicht naar de burger en beschouwt die vragenronde ook als een deel van hun  controlefunctie naar de meerderheid toe. De meerderheid liet zich eerder al ontvallen dat de oppositie zoveel vragen stelt om hiermee de pers te halen.

Ook afgelopen maandag hadden zowel CD&V als N-VA een aantal vragen. Na drie vragen van de CD&V-oppositie was het de beurt aan de N-VA waarbij fractieleider Tom De Sutter van wal stak met een uitgebreid betoog waarin hij informeerde naar de stand van zaken van een aantal infrastructuurdossiers zoals Uyttenhove en Lodejo. Schepen Hervé Stevens begon aan zijn replieken en gaf na een reactie van Marc Bollaert (N-VA) over de traagheid van de ontwikkeling van de RUP's ook nog mee dat hij tijdens een volgende zitting wel eens een hele oplijsting wou geven van wat allemaal wel al gerealiseerd was ‘want u geeft hier de indruk alsof wij stilzitten en niets doen.’

Op een bepaald moment - rond halfelf - kwam voorzitter Hilde Baele, die het niet onder stoelen of banken steekt dat ze al eens de humoristische toer probeert op te gaan, tussen: ‘Eerst dacht ik dat deze zitting een Stevensshow zou worden (schepen Stevens had nogal wat punten op de agenda), nu begin ik te denken dat ik in de Muppet Show zit.' Baele vroeg om af te ronden: ‘Je mag vragen stellen zoals de CD&V, neem een voorbeeld aan die collega’s. Hou de vragen kort, anders wordt het hier een tweede gemeenteraad na de gewone zitting.’ Baele vond ook dat het niet gepast was persoonlijke verwijten in de vragen te verwerken. Toen ze de verbijstering vaststelde,  wijzigde ze van koers en konden de andere N-VA raadsleden toch nog hun vragen stellen.

Muppet Show?

N-VA fractieleider Tom De Sutter begrijpt de houding van voorzitter Hilde Baele niet: ‘Ik denk dat we op geen enkele wijze onbeleefd zijn geweest of iemand persoonlijk hebben aangevallen. Ik heb geen idee waar de vergelijking met de Muppet Show op slaat. Een voorzitter moet het debat leiden, maar niet zeggen wat wel zou kunnen of niet. Vragen mogen en moeten worden gesteld over de opvolging van dossiers of om nieuwe zaken aan te reiken. Het is onze taak om te controleren en op te volgen. Wij doen ons werk als raadslid. We hebben pertinente vragen gesteld zonder een show op te voeren. Als we in de gemeenteraad niet van gedachten mogen wisselen, waar dan wel?’

Ook CD&V-fractieleider Dirk van Nieuwerburgh was verbaasd over de reactie van voorzitter Hilde  Baele: 'Ik vond haar repliek naar mij toe ook niet echt correct. Ook ik kreeg te horen dat mijn vraag uit meerdere vragen bestond. En wat de discussie met de N-VA betreft: ik vind het niet de taak van de voorzitter om te bepalen hoe beperkt de vraagstelling moet zijn. Raadsleden hebben het recht vragen te stellen. Als het dan inderdaad langer duurt, ja, dan is dat maar zo. Daar moet je toch niet om verveeld zitten?'

Voorzitter Hilde Baele (die ook even verwees naar de twee nukkige heren op het balkon van de Muppet Show, Waldorf en Stadler): ‘Muppet Show leek mij een leuke vergelijking omdat de 'zwaarste gewichten' onder ons mekaar maar wat zaten aan te brullen. De helft van de aanwezigen was al lang niet meer geïnteresseerd. Ik heb het al eerder aangehaald en ik blijf hier bij mijn standpunt: iedereen mag vragen stellen zoveel hij of zij wil, maar als mensen zo nodig om 22.30 uur na 2,5 uur vergaderen nog een heel statement naar voor brengen over zeer belangrijke dossiers, vind ik dat een zeer ongelukkig iets.'

 

Door Rudy Tollenaere & Geert Herman
AANGERADEN