Viering 200 jaar zusters van Liefde Zaffelare groeit naar hoogtepunt

Bert Vervaet stelt jubileumboek over 200 jaar onderwijs en zorg in Zaffelare voor

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

© Daina De Saedeleer

In de kerk van Zaffelare stelde Bert Vervaet woensdagavond zijn boek '200 jaar onderwijs en zorg te Zaffelare' voor. Het boek kreeg als ondertitel 'De Zusters van Liefde 1815-2015 mee'. Zakelijker en treffender kon de titel niet zijn. In het 210 pagina's dikke boek geeft Bert Vervaet een overzicht van wat de Zusters van Liefde op het domein van onderwijs en zorg voor en in Zaffelare betekend hebben en nog betekenen. Zelfs bij een eerste, oppervlakkig doorbladeren, blijkt wat voor een monnikenwerk Bert Vervaet moet verricht hebben om dit boek te schrijven. Ronduit indrukwekkend zijn de lijsten van onder meer de leden van de zustergemeenschap van Zaffelare, met geboortedatum, functie, in welke klassen ze les gaven, en daarbovenop ook nog eens een afzonderlijke lijst van alle Zusters van Liefde die van Zaffelare afkomstig waren. Eerlijk gezegd: ik zou er niet graag aan beginnen. Voor inwoners van Zaffelare, en voor wie geïnteresseerd is in de wereld van onderwijs, zorg en de zustergemeenschap van Zaffelare is dit zonder meer een onmisbaar boek.

Rudy Tollenaere, foto Daina De Saedeleer

Bert Vervaet, voorzitter van de cultuurraad, bewees in tal van eerdere publicaties al tot wat hij in staat is op vlak van lokale geschiedschrijving, en hij kreeg daar op diverse niveaus ook al prijzen voor. Bert is iemand die niet vaak thuis is, maar die je ook zelden op straat of op café ontmoet. 'Je vindt hem veeleer in kerken, abdijen, crypten en in het documentatiecentrum in het Begijnhof in Sint-Amandsberg', zo klonk het woensdagavond. Bert Vervaet, de man van de rustige vastheid. Nooit een woord hoger of lager, alsmaar bezig, in oude papieren en boeken, en op zoek naar gesprekspartners die hem achtergrond kunnen meegeven.

'Ik heb niet alles geschreven' zei Bert na de voorstelling 'Om een boek te kunnen schrijven moet je veel weten, maar je moet niet alles schrijven. Ik heb nooit het tegenovergestelde geschreven van wat gebeurd is, ik ben altijd eerlijk geweest.'

Dat Bert zich met heel veel energie en liefde op dit boek en onderwerp gegooid heeft, blijkt uit zijn eigen woorden: 'Mijn sympathie voor de zusters van Liefde van Zaffelare is zo oud als ikzelf' zo begon Vervaet zijn toespraak: 'Een nicht van mijn grootmoeder werd zuster van Liefde, mijn familie langs moederskant vereerde de toenmalige directrice zuster Felicienne bijna en ik groeide op in de buurt van de familie Van Laere, waarvan zuster Gregoria afstamde.'

Vervaet is ook oud-leerling van de school en 'de indruk die zuster ida Maria nalaat draag je levenslang mee' aldus Vervaet, die tijdens zijn toespraak en zijn rondleiding op de tentoonstellinng achteraf op een bepaald moment de indruk gaf dat hij zijn hele boek aan het vertellen was. 'En toen ik trouwde kreeg ik er nog eens vier tantes kloosterlingen bij. Mijn interesse heeft dus oude wortels' aldus Vervaet. En het moet gezegd: zelfs uit een oppervlakkig doorbladeren van het boek blijkt dat Vervaet diep gaan zoeken is, om ook de fijnste haartjes onderaan die wortels te ontwarren.

'Ik heb bij het schrijven van dit boek zelf ook nog veel geleerd' aldus Vervaet: 'Dat men er destijds in slaagde om een hospice te bouwen op de eigendom van een ander, dat de Zusters van Liefde de reputatie hebben rijk te zijn, maar dat ze in werkelijkheid meestal veel uitstaande schulden hadden. En uit al mijn opzoekingswerk is mijn bewondering voor kanunnik Triest, die aan de grondslag ligt van de congegratie, alleen maar gegroeid.'

'Ik had nog meer willen zoeken en schrijven, maar er was de deadline' aldus Vervaet. 'Maar ik ben tevreden met het resultaat. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een bijkomend monumentje in de reeks van monumentjes die onze gemeente rijk is. Ik denk niet dat in Vlaanderen al een boek van deze omvang over één klooster geschreven is.'

'200 jaar onderwijs en zorg te Zaffelare. De zusters van Liefde 1815-2015. Bert Vervaet. 30 euro. Te verkrijgen bij de auteur. 09-355.91.75.

Morgen vrijdag 8 mei, om 15 uur komt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) naar Zaffelare voor de eerste spadesteek van de nieuwbouw van de school de Weg-Wijzer. Ook dat evenement is, net als alle andere evenementen van de feestweek, gratis toegankelijk voor het publiek. Meer daarover, en ook over de slotmanifestaties op zaterdag en zondag op Lochristi Blogt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten