Bisschop van Looy haalt eerste pinakel van Sint-Baafskathedraal

Gent - Mongseigneur bisschop Luc Van Looy haalde rond halfelf deze voormiddag het eerste stuk van een pinakel van de toren van de Sint-Baafskathedraal weg. Op die manier gaf de bisschop het symbolische startschot van de wel zeer grondige renovatiewerken van de Sint-Baafskathedraal. De werken zullen vijf jaar duren en kosten 6.300.000 euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en 40 procent door de provincie. De provincie past op die manier de 10 procent die de kerkfabriek van de kathedraal zou moeten bijdragen, maar niet heeft, bij.

 Ludo Colin, voorzitter van de kathedrale Kerkfabriek van Sint-Baafs, wees op de vertraging die de werken al voor de start opgelopen hadden: 'Dat hebben we te danken aan de administratieve spitstechnologie,' waarmee hij verwees naar de discussie rond de bouwvergunning voor de stelling die voor de kathedraal moest gebouwd worden. Het bouwen van de stelling duurt wellicht nog tot eind mei, begin juni.

Colin kon ook meedelen dat er nu toch een opdruk op het grote zeil komt. Daar was aanvankelijk geen budget voor, maar de aannemer van de werken, Artes-Woudenberg, zal nu toch over een oppervlakte van 100 vierkante meter een opdruk voorzien. Er komt een afbeedling van het Lam Gods, en een verwijzing naar de sites van de verschillende locaties waar er iets over het Lam Gods te zien is: het MSK, waar de restauratie plaats vindt, de site van de kathedraal zelf, het Caermersklooster.'

Het pinakel dat bisschop Van looy op ongeveer 10 meter hoogte weghaalde stond wel degelijk los en is gemaakt uit Euville-steen.'Alle pinakels worden opnieuw gemaakt in dezelfde steen als destijds, ', aldus Philippe Depotter van het architectenbureau Bressens. Bovenop Euv ille zandsteen is er ook Balegemse en Gobertange-steen gebruikt.'

Bisschop Van Looy benadrukte dat er momenteel in de stad drie belangrijke restauraties bezig zijn. Volgens hem hebben ze elk op zich een verschillende fucntie binnen de kerk en het geloof vertegewoordigen: ,met het Lam Gods gebruikte de kerk de culturele kunstfunctie om de inhoud van haar boodschap te verkondigen. In het vlakbij gelegen bisschoppelijk seminarie dat ook gerestaureerd wordt schuilt de opleidingsfunctie en de verdieping van de kerk, en met het herstellen van de toren vernieuwt de kerk haar media-instrument: de toren was destijds het baken, het middel ook waarmee de kerk haar vieringen aankondigde en de gelovigen uitnodigde.'

 Viceminister-president Geert Bourgeois moest in laatste instantie afzeggen. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn medewerkster Karlijn Deene, ook gemeenteraadslid voor de N-VA in Gent.

 

 

 

Door Rudy Tollenaere
AANGERADEN