Yves Deswaene (Open VLD): In Lochristi wordt politiek op een hoffelijke manier bedreven

© Bennie Vanderpiete

De huidige gemeenteraad _ waarvan de samenstelling bepaald werd door de verkiezingen van oktober, bracht dan wel geen schokgolf teweeg, maar de samenstelling van de raad veranderde wel. Nu de zomervakantie ook voor de politici achter de rug is, vroeg Lochristi Blogt aan de drie partijen uit de raad hoe ze tegen het voorbije half jaar en de toekomst aankijken. Na Tom De Sutter van N-VA gisteren, krijgt vandaag burgemeester Yves Deswaene (Open VLD) het woord.

Rudy Tollenaere

Wat was _ met betrekking tot uw partij _ uw eerste reactie na de verkiezingsuitslag van oktober, wat waren toen uw vooruitzichten? Cijfermatig veranderde er niet zoveel (van 16-11 naar 17/10) maar de samenstelling van de oppositie veranderde wel fel: van 11 verdeeld over 8/2/1 naar 10 verdeeld over twee blokken van 5.

Yves Deswaene: ,Wij waren en zijn bijzonder tevreden met de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2012. Wij zijn de kiezers zeer dankbaar voor het geschonken vertrouwen. Het is een aansporing voor al onze mandatarissen om zich met nog méér enthousiasme dan de voorbije 12 jaar in te zetten voor het welzijn van de bevolking van Lochristi. Onze vooruitzichten aan de vooravond van 14 oktober lagen eerder op een status quo.

Yves Deswaene: ,Ik vind dat er in Lochristi op een voorbeeldige wijze aan gemeentepolitiek wordt gedaan, zowel vanwege de meerderheid als de oppositie. Dat is trouwens een constante in het politieke landschap binnen onze gemeente. Dossiers worden inhoudelijk naar voor gebracht/beoordeeld en meningen worden steeds beargumenteerd en op een hoffelijke wijze uitgewisseld. Dat de inzichten soms verschillen, lijkt mij precies de essentie van democratie te zijn. De ultieme lakmoesproef is uiteraard de gemeenteraadsverkiezingen.

Het is een objectief gegeven dat er heel wat nieuwe raadsleden zetelen (meerderheid en oppositie). Elkeen moet zijn/haar draai nog wat vinden. Toch heb ik de indruk dat de meesten snel leren. Er worden inderdaad in de afsluitende vragenronde vragen gesteld die volgens ons beter via een toegevoegd punt aan de agenda worden toegevoegd. Inhoudelijk zijn die vragen zeker waardevol en respectabel (vb. doortrekken fietspad in Stationsstraat), maar een gefundeerd antwoord vergt toch wel wat voorbereiding, kwestie van correct te kunnen antwoorden (vb. op een bepaalde plaats in de Stationsstraat is er te weinig ruimte voor een fietspad, maar je kan niet verwachten dat we à la minute de exacte beschikbare ruimte melden).

Men mag alles vragen, maar graag een minimum aan tijd om voor te bereiden. Naar ons aanvoelen dient de vragenronde vooral om bepaalde, acute aandachtspunten te signaleren, eerder dan om zware principiële standpunten los te weken. Ik denk daarbij aan de vraag over onze visie over de windmolens).

De voorbije maanden zat het gemeentebestuur niet stil. Heel wat dossiers, in uiteenlopende beleidsdomeinen, werden in de steigers gezet of zelfs al uitgevoerd. Sommige realisaties vergden aardig wat euro’s, andere minder maar zijn daarom maatschappelijk niet minder belangrijk, integendeel. Ik denk in dit kader aan de beslissing in de raad van april om 6 AED-toestellen te kopen voor de sportterreinen (+voorzien in een opleiding via Rode Kruis). Zo wordt Lochristi een stuk ‘hartveiliger’.

Meest in het oog springende realisaties waren volgens mij de aanleg van een kunstgrasveld voor SV Zaffelare (politiek breed gedragen; eindelijk komaf met de weinig benijdenswaardige situatie van SV Zaffelare: slechts één veld en geen uitbreidingsmogelijkheden + gemeentelijke sportdienst zal over extra buitenspeelruimte kunnen beschikken. Kortom, een win/winsituatie)

Heel wat verkeersveilige ingrepen werden inmiddels beslist én uitgevoerd: verkeersplateau’s in Stationsstraat, Bosdreef, Oude-Veldstraat + principebeslissingen om kruispunt Kapiteinstraat aan te pakken, een fietspad in de Pauwstraat te realiseren en Oude-Veldstraat te voorzien van nieuwe slemlaag + fietssuggestiestroken; uiteraard zijn ook de heraanleg van de speelplaats van de gemeenteschool Beervelde en de opmaak van het masterplan voor de uitbreiding van sporthal ’t Veerleveld belangrijke realisaties.

Speelplein Joepla kreeg een nieuw amfitheater en de buitenspeelruimte voor de kleuters in de gemeenteschool Lochristi werd volledig ingericht. In de Sint-Elooistraat wordt de schoolomgeving aangepakt. In mei besliste de raad eveneens tot wegen- en rioleringswerken in de Parochiedreef. Ik onthou ook onze toetreding tot de Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, de oplaadpalen voor elektrische fietsen, de vermelding op de gemeentelijke site van alle kinderopvanginitiatieven, de aanstelling van een ontwerper om de groenzone in Bonnebos in te richten (komt vanavond op de raad) en de nu reeds genomen principiële beslissing om vanaf 2014 het budget ontwikkelingssamenwerking te verhogen tot 1 euro/inwoner. En bij dit alles zou ik nog bijna vergeten dat, in tegenstelling tot veel steden en gemeenten, de belastingen in Lochristi onveranderd laag blijven!

Yves Deswaene: ,Een aantal dossiers vlotten minder: u kent ze: Uyttenhove (er wordt gewerkt aan een administratief nieuw dossier), Verleydonckstraat (administratieve procedureslag, ook met enkele eigenaars; idem voetweg 45 waar we ‘slag leveren’ met slechts één aangelande) ; dossier politiekantoor. Dat laatste speelt zich af op het niveau van meer gemeenten, de besprekingen met cel Erfgoed verlopen vlot en hier acht ik een doorbraak zeker mogelijk.

Yves Deswaene: ,Deze ploeg en de gemeentelijke administratie werkt elke dag hard om opgestarte dossiers te finaliseren. Ik heb goede hoop dat we het dossier van het politiekantoor tegen eind dit jaar definitief op de juiste rails kunnen zetten. Uiteraard hoop ik dat ook van alle andere dossiers, maar ik ben realist. '

Morgen: Dirk Van Nieuwerburgh voor CD&V

Het standpunt van N-VA kan u hier nog eens herlezen.

Aangeboden door onze partners