Beheersorgaan gemeenschapscentrum Lochristi samengesteld

© Bennie Vanderpiete

© Bennie Vanderpiete

1 / 2

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting keurde de gemeenteraad de samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Lochristi goed. Dat kon nu, ook al is er uiteraard nog geen nieuw gebouwd multifunctioneel of cultureel centrum, omdat de gemeente met de opmaak van het meerjarenplan intekende op de Vlaamse Beleidsprioriteiten betreffende het gemeentelijk Cultuurbeleid. Na een plaatsbezoek bleek dat Lochristi voldoet aan de infrastructuur die het decreet voorschrijft. Lochristi krijgt daardoor recht op subsidie maar moet ook een beheersorgaan samenstellen.Tom De Sutter (N-VA) merkte op dat de goedkeuring en samenstelling nu wel heel erg snel moest gebeuren, maar bedekte dat met de mantel der liefde, omdat het belangrijkste doel _ subsidies voor het cultuurbeleid binnenhalen _ nu bereikt was. De Sutter vroeg ook of er vroeger al geprobeerd was om subsidies los te krijgen.

Rudy Tollenaere

Schepen van cultuur Marie-Claire Van Nieuwenhuyse gaf toe dat het nu inderdaad heel snel moest gebeuren, maar zei dat er in de vroegere briefwisseling met de betrokken overheid daarover nooit echt sprake was van een datum.

'En nee, vroeger is er geen aanvraag gedaan, want er was geen cultuurbeleidsplan en daardoor kwamen we daar niet voor in aanmerking' aldus de schepen.

Het beheersorgaan is samengesteld uit zes politieke afvaardigingen (berekend volgens het proportioneel stelsel) en zes gebruikers. voor de Open VLD zijn dat Marie-Claire Van Nieuwenhuyse, Patricia Van De Weghe, Charlotte De Schepper,Wim Luycx. Sam Heirman is plaatsvervanger. Voor de CD&V zit Thomas Legrand in het beheersorgaan, met Annelies Van Caenegem als plaatsvervanger. N-VA stuurt Tom De Sutter naar het beheersorgaan, Eva Paelinck vervangt hem als hij niet kan komen.

Voor de gebruikers zetelen Jean-Pierre Lemey, Paul Denis, Jan Claerebout, Robin Verbeke, Guy Burssens en Lut Lievens.

Het beheersorgaan moet gezien worden als een adviesraad, die advies geeft over de infrastructuur die in Lochristi gebruikt wordt door de verenigingen. Het orgaan heeft inspraak over alle aspecten van het beheer van het Gemeenschapscentum Lochristi,(vb. verbouwing inrichting ,uitrusting, financiële beleid, opstellen huishoudelijk reglement, concessiecontracten,huurovereenkomsten, prijsbeleid, programmering...de beleidsplanning met betrekking tot het centrum. Maar het gemeentebestuur blijft verantwoordelijk voor de beleids-en beheersbeslissingen.

De term Gemeenschapscentrum Lochristi mag niet verkeerdelijk begrepen worden als zou het over één gebouw gaan. In Lochristi gaat het over Complex Uyttenhove en de Oude Gemeenteschool in Zeveneken, over de pastorie Zaffelare (waar onder meer het sierteeltcentrum zit), Orphanimo!! en de polyvalente zaal bibliotheek Reinaert. Andere gebouwen (zoals het nieuwe gebouw dat Lodejo vervangt) kunnen later aan de lijst worden toegevoegd.

Nu in het nieuws