Gentse islamleraar Brahim Laytouss vrijgesproken voor belaging van leerlinge

  • Brahim Laytouss
Gent - De Gentse Imam en islamleraar Brahim Laytouss (47) is vrijdagochtend door de correctionele rechtbank van Gent vrijgesproken voor de belaging van een leerlinge van de toenmalige VIP-school in Gent. De feiten zijn volgens de rechtbank niet afdoende aangetoond. Laytouss zegt in de toekomst voorzichtiger te zullen zijn en te zullen blijven strijden voor een progressieve Europese islam.

De bal ging aan het rollen in mei 2017. Toen kwamen bij de directie van de VIP-school verschillende klachten binnen over grensoverschrijdend gedrag. Brahim Laytouss zou leerlingen ongepast hebben aangeraakt en benaderd. Daarop werd hij begin juni 2017 preventief op non-actief gezet door het schepencollege.

Na onderzoek werd de imam en islamleerkracht vervolgd voor de belaging van één leerlinge van de VIP-school in de periode september 2016 tot mei 2017. Volgens de leerlinge - aan wie Laytouss overigens geen les gaf - fluisterde hij “I love you” in haar oor, wachtte hij haar op bij de toiletten en stuurde hij op zijn minst vreemde berichten naar de tiener. Zo zou hij haar uit eten hebben gevraagd en hebben gevraagd op reis te gaan en “wanneer hij haar in bikini te zien zou krijgen”. Hij zou haar ook hebben gezegd dat hij “haar rondingen zou missen”.

Videoverhoor

Op basis van het videoverhoor van een slachtoffer achtte het parket de belaging bewezen. “Het videoverhoor van het slachtoffer, een tiener van 16-17 jaar oud, is duidelijk”, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Ik heb dat verhoor laten analyseren door een psychologisch experte en zij acht de verklaringen 'meer dan waarschijnlijk geloofwaardig'.”

Het parket vroeg een celstraf van vier maanden en een boete van 800 euro met uitstel. Daar blijft na vrijdagochtend niets meer van over. De correctionele rechtbank sprak Laytouss vrij op grond van twijfel. “We hebben in deze zaak twee verklaringen die diametraal tegenover elkaar staan”, zegt de rechter in haar vonnis. “Enkel de belager die de rust van zijn slachtoffer ernstig verstoort, is strafbaar. De gewone verstoring van de rust is niet strafbaar.”

Twijfel

De rechter wees ook op twee belangrijke principes uit het strafrecht: de beklaagde moet zijn onschuld niet bewijzen en de minste redelijke twijfel moet de beklaagde ten goede komen. “De geloofwaardigheid van het slachtoffer weegt in dit dossier niet zo zwaar dat de verklaring van de beklaagde helemaal ongeloofwaardig is. Er zijn geen objectieve elementen in het dossier die erop wijzen dat de beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan belaging.”

Laytouss werd vrijgesproken op grond van twijfel. Hij reageert opgelucht. “Ik heb altijd geloofd in de objectiviteit van het Belgische gerecht. Door deze uitspraak valt een last van mijn schouders, voor mij en voor mijn vrienden en familie die me altijd hebben gesteund. Ik hoop nu snel mijn normaal leven terug op te nemen. Ja, ik zou graag terug les gaan geven. De directie van de school heeft de deur altijd op een kier laten staan.”

Afstand

Zal hij in de toekomst voorzichtiger zijn naar leerlingen toe? “Zeer zeker. Ik ben hier heel erg van geschrokken. Ik heb altijd goed willen doen. Ik zal mijn pedagogische afstandelijkheid zeker respecteren. Ik zal voorzichtiger zijn met het zwaaien en knipogen naar leerlingen, ook al is het bedoeld om hen te steunen”, zegt Laytouss.

Laytouss heeft altijd beweerd dat de zaak het gevolg was van een “heksenjacht” van onder anderen een andere islamleerkracht op de school, die er minder progressieve ideeën over hun geloof op nahoudt. “Deze uitspraak is een signaal naar de moslimgemeenschap dat acties tegen mij moeten stoppen”, zegt Laytouss. “We leven in een democratisch land en iedereen mag zijn zienswijze hebben. Ik zal blijven strijden voor een progressieve, Europese islam.”

Door Sander Luyten