Evergem stilaan in ademnood

Evergem - Wanneer het gaat over de luchtkwaliteit behoort Evergem tot de top van de meest vervuilde gemeenten in heel Vlaanderen. Fijn stof in de lucht heeft een grote impact op onze gezondheid. Elke Vlaming verliest gemiddeld 9 gezonde levensmaanden ten gevolge van fijn stof, en Vlaanderen kent hierdoor elk jaar 13000 vroegtijdige overlijdens.

'Eind december 2008 alsook begin januari 2009 was er opnieuw smog-alarm. Ook in Evergem was de luchtkwaliteit alweer ondermaats, met daggemiddelde concentraties aan fijn stof van 60 tot 153 micro g/m3. Volgens de EU-richtlijn mag de daggrenswaarde van 50 micro g/m3 niet meer dan 35 dagen per jaar overschreden worden, hoewel dit in Evergem jaar na jaar wel het geval is.En niemand reageert!', aldus Wouter Vangampelaere van N-VA.

Door de bevolkingsaangroei rijden er steeds meer wagens rond in Evergem die, naast extra verkeersdrukte en onveiligheid, ook doorwegen op het milieu. Na de duidelijke oproep van N-VA Evergem in februari 2008 kondigde het gemeentebestuur concrete initiatieven aan in de strijd tegen het fijn stof. Dit werd ook beschreven in het Dominoplan maar tot op heden is er echter niets gebeurd in dat kader.

'Het is niet meer dan logisch dat de gemeentelijke overheid haar verantwoordelijkheid opneemt. De slechte luchtkwaliteit in Evergem vormt immers al jaren een stille bedreiging voor de inwoners, in het bijzonder voor onze kinderen, ouderen en zieken.', gaat Vangampelaere verder. 'Om ons streven naar een gezonde leefomgeving kracht bij te zetten, herhalen wij onze oproep aan het gemeentebestuur en vragen we met aandrang om prioriteit te geven aan deze problematiek.'

Door Steven Verniers
AANGERADEN