Stad zoekt concessionaris voor kerstdorp

Foto: Veronique Van Geit

Aalst - Op de gemeenteraad van 24 juni werden de voorwaarden voor het plaatsen van het kerstdorp vastgesteld. De stad zoekt nu een concessionaris voor de organisatie en coördinatie van de kerstmarkt en de ijspiste op de Grote Markt.

De stad Aalst wil via een concessie een overeenkomst voor drie jaar afsluiten met een private onderneming die zal instaan voor de volledige organisatie en coördinatie van een kerstdorp. Het kerstdorp kan opgebouwd worden op de Grote Markt en de Hopmarkt en bestaat net als voorgaande jaren uit een ijspiste en een kerstmarkt.

Inschrijvingen dienen aangetekend, en in drievoud, te worden verstuurd naar de stad Aalst, Team Overheidsopdrachten, Grote Markt 3 te 9300 Aalst, en dit uiterlijk voor dinsdag 19 augustus met vermelding van het besteknummer 14/CONMJ-101/14-17 en het opdrachtvoorwerp. De concessievoorwaarden en andere informatie kun je hier bekomen.

Door Veronique Van Geit
AANGERADEN