Opwaardering van Bauwensplein

Aalst - Begin oktober starten de werken aan het Bauwensplein. De stad wil deze plek opwaarderen tot een volwaardig en uitnodigend plein met een knipoog naar het verleden. Het nieuwe ontwerp baseert zich op de 19de eeuwse visie van ontwerper Cluysenaar, met behoud van het groene karakter. De auto blijft welkom, maar om de verblijfskwaliteit te vergroten wijzigt de verkeerscirculatie.

Op dinsdag 23 september vindt een informatievergadering plaats voor de omwonenden. De stad, nv Aquafin en de aannemer zullen er de plannen en de timing verduidelijken. De buurtbewoners ontvangen een uitnodiging voor deze vergadering.

Door Veronique Van Geit
AANGERADEN