Riolerings- en wegenwerken aan de Walburgaweg te Meldert

De werken in Meldert omvatten de heraanleg van de riolering en de weg in de Walburgaweg tussen de Kokerijstraat en de Zuremeersweg. Ze worden uitgevoerd in het kader van de waterzuivering en het afkoppelen van hemelwater en afvalwater. Hierbij werd gekozen voor een gescheiden rioolstelsel.

Veronique Van Geit

De werken omvatten het opbreken van de bestaande wegverharding en riolering.'De rijweg en de voetpaden worden heraangelegd. Ook het onverharde fietspad via de Walburgaweg, en tussen de Klaarhaagstraat en de Faluintjesstraat, wordt in het bestek opgenomen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers, fietsers en voetgangers te waarborgen en een betere verbinding te realiseren', aldus schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing Ann Van de Steen (SD&P). De werken worden geraamd op 681.453 euro inclusief BTW.

Nu in het nieuws