VIDEO. Platanen op Keizersplein deel van klimaatplan

Foto: lds

Aalst - Ook de 36 jonge Oosterse platanen die recent op het Keizersplein werden geplant maken deel uit van het Aalsterse klimaatplan. Want 'alle kleine beetjes helpen', vertelde schepen van Leefmilieu Iwein De Koninck aan Aalst.TV. Schepen van Stadsvernieuwing en Openbare Werken Ann Van de Steen lichtte voor de camera de beplanting en heraanleg van het Keizersplein toe, en Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer gaf daarbij nog een woordje uitleg over de grijze fietssuggestiestrook.

 

 

Door Veronique Van Geit
AANGERADEN