Odisee reikt 1000ste certificaat in de koeltechniek uit

© *

Het zijn warme dagen. De airco’s draaien volop. Maar het kan ook milieuvriendelijk.

Veronique Van Geit

Aan hogeschool Odisee in Aalst kunnen koeltechnici na het afleggen van examens in het bezit komen van een 'certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek'. Dit certificaat is een bewijs dat men op een milieuvriendelijke manier met koelmiddelen kan omgaan. In 2008 werkt de hogeschool erkend als exameninstelling en op 2 juli werd het 1000ste certificaat uitgereikt aan Steven Schoonians een zelfstandig installateur centrale verwarming uit Borchtlombeek.

Certificeringsverplichting door de Vlaamse overheidOm de uitstoot van koelmiddelen te beperken voerde de Vlaamse overheid in 2006 een certificeringsverplichting in voor bedrijven die werkzaamheden aan koelinstallaties met een ‘nominale koelmiddelinhoud’ van 3 kg of meer uitvoeren. Oude toestellen zijn dikwijls nog gevuld met een koelmiddel dat bijdraagt tot de vermindering van de ozonlaag wat leidt tot een toename van het aantal huidkankers en problemen met de ogen zoals cataract. Daarnaast dienen alle koeltechnici die werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten, een geldig certificaat te bezitten. Vooral wanneer er een risico bestaat op emissies van koelmiddelen. Het examen om dat certificaat te behalen wordt ingericht aan hogeschool Odisee in Aalst.

“Ik kreeg vragen over warmtepompen van klanten, dus besloot ik me bij te scholen”, zegt Steven Schoonians. Hij kreeg meer en meer de vraag van klanten om in plaats van ketels op basis van fossiele brandstoffen zoals aardgas en mazout, te verwarmen met warmtepompen. Hij besloot zich dan bij te scholen.

“Ik volgde de opleiding van ‘CV-technicus tot warmtepomptechnicus’ die gegeven wordt door docenten van de opleiding Elektromechanica Klimatisatie aan hogeschool Odisee waarbij ik op een korte periode veel bijleerde over warmtepompen. Aangezien warmtepompen werken met een koelmiddel diende ik ook zo’n een certificaat te behalen. De hogeschool houdt er rekening mee dat we professionals zijn uit de praktijk en laat ons daarom, naast de theorie, vooral veel oefenen in de labo’s. Zo staan er verschillende demo-opstellingen in het labo waar wij als professional leren om met de nieuwste systemen en regelgeving mee te zijn. Dat is belangrijk omdat onze klanten er ook naar vragen”, zegt Steven.

Inspelen op maatschappelijke tendensenHogeschool Odisee bundelt de opleidingen voor professionals in het werkveld onder ‘Odisee Advanced Education’ en wil daarmee inspelen op maatschappelijke tendensen en noden uit het werkveld.

AANGERADEN
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt