Fietsers mogen niet altijd naast elkaar rijden

© ss

De fietser stond afgelopen week al meermaals in de kijker met te veel dodelijke slachtoffers in het verkeer versus door het rode licht fietsen in Brussel. Ook de Aalsterse politie besteedde op hun website nog eens extra aandacht aan het fietsreglement in eigen stad. Want over het al dan niet naast elkaar mogen fietsen op de rijbaan, bestaat nog al eens onduidelijkheid.

Veronique Van Geit, Bron: Politie Aalst

'Binnen de bebouwde kom mogen fietsers op de rijbaan naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen met tegenliggers hierdoor onmogelijk wordt. Ze mogen nooit met meer dan twee naast elkaar rijden. Die regels gelden ook buiten de bebouwde kom, maar daar komt nog een extra regel bij: fietsers moeten achter elkaar gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert', klinkt het bij de lokale politie

'Fietsers mogen niet naast elkaar rijden wanneer er een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is; op een rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten, of aan een voertuig bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding.'

'Voor groepen van minstens 15 fietsers gelden er speciale regels. Ze zijn niet verplicht het fietspad te volgen op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven. Zij mogen met twee naast elkaar op de rijbaan rijden, maar mogen wel alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Voor groepen van meer dan 50 fietsers zijn wegkapiteins en begeleidende auto's verplicht.'

Nu in het nieuws