Debat toekomst Franstaligen veroorzaakt wrijvingen binnen PS

Bron © belga
NAMEN - De toekomst van de Franstaligen veroorzaakt wrijvingen in het socialistische kamp. Dat bleek woensdag alvast in het Waals parlement. Het kwam zelfs tot een kleine aanvaring tussen parlementsvoorzitter José Happart en Waals minister-president Rudy Demotte.
Het was MR-fractieleider Serge Kubla die de kat de bel aanbond. Hij verwees naar de tegenstrijdigheden in de verklaringen van vorige week van Demotte enerzijds en zijn collega-regeringsleider uit de Franse gemeenschap, Marie Arena, anderzijds over de toekomst van de 'interfranstalige ruimte'.

Demotte had tijdens een debat in het Waals parlement de indruk gegeven dat hij geen groot institutioneel forum in het leven wilde roepen. Terwijl Arena daags nadien de Franstaligen opriep tot een debat over een gemeenschappelijk Franstalig project en de toekomst van de Franstalige instellingen, ook op institutioneel vlak.

In zijn antwoord herinnerde de minister-president de liberale oppositieleider eraan dat niemand een denkoefening wil die zich alleen op Waals niveau zou afspelen en dat de Franse gemeenschap de link vormt tussen Brussel en Wallonië.

Voor parlementsvoorzitter Happart gaf dat antwoord de schijn dat de regering weigert het Waals parlement te laten debatteren over zulke aangelegenheden. 'De uitvoerende macht moet niet oordelen over het belang van onze debatten', stelde Happart richting Demotte. 'Ik heb dat niet gezegd en ben dat ook niet van plan. Maak mijn intentieproces niet', reageerde een duidelijk geprikkelde Demotte.

Ook voormalig minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe mengde zich in de debatten. De oproep van Arena heeft bij hem een naar eigen zeggen bittere nasmaak achtergelaten. Het ontneemt Wallonië ook het recht zijn eigen debat te voeren, stelde hij.

'Het Waals parlement en de Walen zijn vorige week bedrogen', aldus Van Cau, die zijn collega’s opriep moed aan de dag te leggen. De oproep van Arena heeft volgens hem veel weg van 'een vlucht vooruit van de gemeenschap die aanvoelt dat ze niet zal blijven wat ze is en ervoor probeert te zorgen dat men niet over zijn toekomst debatteert'.

Binnen de meerderheid hield CDH de lippen stijf op mekaar. Ecolo van zijn kant betreurt het klimaat rond het debat. 'Er is een probleem van leiderschap tussen de PS en de MR en er is nu ook een tweede probleem: dat van de interne strubbelingen en vergeldingen binnen de PS. We tonen een weinig positief beeld naar de buitenwereld, en dan voornamelijk richting Vlaanderen', waarschuwde Marcel Cheron.
Door svh
AANGERADEN