Tweehonderdtal Vlaamse gezinnen kandidaat voor binnenlandse adoptie

BRUSSEL - Momenteel zijn een kleine 200 gezinnen in Vlaanderen kandidaat voor een binnenlandse adoptie. De kost om een dergelijke adoptie te realiseren, bedraagt momenteel ongeveer 7.275 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van welzijn Inge Vervotte op een schriftelijke vraag van Helga Stevens (N-VA).

pta

Tot eind november 2006 konden kandidaten zich inschrijven bij de adoptiedienst van hun keuze. 145 gezinnen legden het voortraject af en werden door de dienst aanvaard als kandidaat-adoptant. 33 andere geïnteresseerden deden dat nog niet. Vier schreven zich in op twee wachtlijsten. Vanaf december 2006 moet men zich melden op de centrale wachtlijst van de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie. Op deze lijst staan 14 kandidaten.

In overleg met de adoptiediensten werd een volgend traject afgesproken. Na een infovergadering is er een persoonlijk onderhoud (250 euro), vorming (25 euro), gesprek met dienst van keuze, het sluiten van contract, plaatsing op de wachtlijst van deze dienst (2.500 euro) en adoptiebemiddeling met levenslang nazorgaanbod (3.000 euro). Voorts zijn er variabele kosten (notaris, medisch...) voor circa 1.500 euro.

LEES OOK

Nu in het nieuws