REACTIES. Kris Peeters: 'Uitgestoken hand'

  • Eric Van Rompuy
BRUSSEL - Naar goeie gewoonte nemen heel wat Vlaamse politici deel aan De Gordel. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft bij de start in Zaventem herhaald dat Vlaanderen de Franstaligen 'met uitgestoken hand' uitnodigt voor een grote communautaire dialoog van gemeenschap tot gemeenschap.
Peeters, die vrijdag de steun van de Vlaamse regering kreeg voor zijn communautaire nota, sprak de hoop uit dat ook de Franstaligen positief reageren op zijn voorstel.

Dat vicepremier en minister van Institutionele Hervormingen (MR) Didier Reynders nu eist dat premier Yves Leterme mee aan tafel zit bij de communautaire onderhandelingen, noemde Peeters 'eigenaardig'.

Hij verwees naar het feit dat Leterme een tweetal maanden geleden zelf heeft aangestuurd op onderhandelingen van deelstaat tot deelstaat.

Van Rompuy: 'Ik hou van alle zes'

Op het T-shirt van Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) prijkt dit jaar de tekst 'Ik hou van alle zes'.

Met die boodschap wil Van Rompuy benadrukken dat er geen sprake kan zijn van annexatie van een deel van de Vlaamse Rand, zoals geëist door de Franstaligen in het kader van de onderhandelingen voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Van Rompuy toonde zich zondagmorgen bijzonder opgetogen over het feit dat de Vlaamse regering vrijdag in haar voorstel voor de communautaire onderhandelingen van deelstaat tot deelstaat, duidelijk gesteld heeft dat de parlementaire afhandeling van BHV haar beloop moet krijgen en geen voorwerp kan uitmaken van deze communautaire onderhandelingen.

Vandenbroucke: 'Franstaligen overtuigen'

Vlaams minister Frank Vandenbroucke (SP.A), bevoegd voor de Vlaamse Rand, heeft zondag in Zaventem gesteld dat het er op dit ogenblik vooral op aankomt de Franstaligen duidelijk te maken dat een staatshervorming ook in hun belang is.

'Zij die dachten dat een oplossing binnen de vijf minuten mogelijk was, hebben ondertussen moeten vaststellen dat deze aanpak niet werkt', aldus de minister.

'Als je de federale overheid sterker wil maken, zoals de Franstaligen dat willen, dan moet je die federale overheid van een aantal taken ontlasten en deze overhevelen naar de gemeenschappen', zei Vandenbroucke.

Bourgeois: 'Nu of nooit'

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) herhaalde zondag in Zaventem dat de door Kris Peeters voorgestelde communautaire dialoog van deelstaat tot deelstaat 'de laatste kans is'. 'Het is nu of nooit.'

'Onze Vlaamse uitgestoken hand is tegelijk deze van de laatste kans', aldus Bourgeois. Hij wou zich nog niet uitspreken over de enkele negatieve reacties uit Franstalige hoek op het Vlaamse voorstel. 'We gaan die over enkele dagen evalueren. Ik wil er nog niet op vooruitlopen.'

Als het van Bourgeois afhangt, wordt er over de splitsing van BHV niet meer onderhandeld. 'De splitsing vloeit voort uit de grondwet. Dit is Vlaams grondgebied en het bestaan van deze kieskring is ongrondwettelijk. De splitsing moet zijn definitief beslag krijgen in het federaal parlement'.

Dat standpunt sluit aan bij dat van de Vlaamse regering. Die heeft haar onderhandelingsvoorstel voor de splitsing van BHV naar de Kamer verwezen.

Maingain: 'Uitbreiding Brussel moet op agenda'

FDF-voorzitter Olivier Maingain nam deel aan de 'Bretel van Brussel', een initiatief van het Schaarbeekse gemeenteraadslid Yvan de Beauffourt dat kan gezien worden als een Franstalig antwoord op de Gordel.

'We gaan vandaag op zoek naar onze zustersteden', aldus Maingain, die benadrukte dat de benoeming van de waarnemende burgemeesters van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem een voorwaarde is voor eender welk institutioneel akkoord.

Voor Maingain moet de uitbreiding van Brussel op de door Vlaanderen gevraagde communautaire agenda prijken. Hij richtte zich ook tot Kris Peeters. Die stelt een dialoog van 'regering tot regering voor, terwijl in de realiteit altijd de partijvoorzitters onderhandelen. En als wij rond de tafel gaan zitten, vragen we de uitbreiding van Brussel'.
Door dsl
AANGERADEN
Meest recent