Zes op de tien Brusselaars voelt zich onveilig

Bron © belga
BRUSSEL - Zes op de tien Brusselaars voelen zich soms tot altijd onveilig in Brussel. Dat stelt Brussels parlementslid Els Ampe (Open Vld) op basis van een eigen rondvraag.
Ampe verstuurde een vragenlijst over de leefbaarheid en veiligheid in Brussel naar 600 Nederlandstalige inwoners in Brussel. Zo'n 100 mensen stuurden een ingevulde vragenlijst terug. Uit de enquête blijkt dat zes op de tien Brusselaars wel tevreden zijn over hun buurt. Sluikstorten en auto-inbraken worden ervaren als de grootste problemen.

Uit de enquête blijkt ook dat zes op de tien Brusselaars zich soms tot altijd onveilig voelen in Brussel. Dat onveiligheidsgevoel is er vooral op het openbaar vervoer (22 procent) en op straat (13 procent).

Nog uit de rondvraag blijkt dat meer dan de helft van de Brusselaars al minstens één keer slachtoffer is geweest van verbale agressie. En bijna de helft van de respondenten kreeg al af te rekenen met beschadigingen aan de wagen of met woninginbraken. Eén op de tien respondenten was al eens het slachtoffer van een sackjacking.

Volgens Ampe bewijst haar enquête dat Brussel veel troeven heeft maar dat de 'onveiligheid en vuiligheid mensen doet denken aan verhuizen'. Volgens haar voelen veel Brusselaars zich in de steek gelaten daar politie en justitie. Zij pleit voor de invoering van een soort monitor naar het voorbeeld van de Vlaamse Stadsmonitor.
Door ivb
AANGERADEN
Meest recent