NTGent kan schuld niet afbouwen

Bron © Belga
GENT - NTGent kan zijn schuldenberg tegen 2009 niet drastisch afbouwen. Er zijn nog meer ontslagen en/of afvloeiingen op komst.
In een speciale gemeenteraadscommissie gaf tijdelijk zakelijk leider Kurt Melens een uitgebreid overzicht van de financiële toestand van NTGent. Dat theater zit met een tekort van 2,3 miljoen euro.

Er zijn al twee ontslagen gevallen en zeven mensen vloeiden af. Er volgen er nog. Algemeen moet goedkoper worden gewerkt.

Melens benadrukte dat de algemene boekhoudwetgeving is gerespecteerd. Een van de problemen was dat de loonkosten 103 procent bedroegen van de subsidies. Ze bedragen 4,4 miljoen euro. Sinds 2004 groeide het personeel met 38 procent. Eind 2006 waren er 106 mensen in dienst. Melens zei ook dat het theater een cultuurschok onderging, omdat het van een lokale naar een internationale werking ging. De inkomsten stegen van 800.000 euro naar 1,7 miljoen euro.

De provincie besliste eind april om de extra subsidie van 248.000 euro als center of excellence te schrappen. Daardoor heeft NTGent de komende drie jaar 750.000 euro minder inkomsten. De provincie geeft wel al 558.000 euro subsidie. Dat is decretaal verplicht. Tegen 2009 zal NTGent maar 625.000 euro kunnen wegwerken.

Oud-voorzitter en schepen van Cultuur Lieven Decaluwe vertelde dat de raad van bestuur vanaf maart vorig jaar strenge verslagen vroeg. De rapportering gebeurde maar door een man, toenmalig zakelijk directeur Dirk De Corte. Hij gaf toe 'dat men de interne financiële werking duidelijk niet in de hand had.' Melens zei dat het betalen van de lonen moeilijk was. 'Dat gebeurt door een doorgevoerde kasplanning en kortetermijnleningen. De betalingen aan leveranciers stellen we wat uit. Voor grote coproducties laten we voorschotten betalen. Een zeer actief beheer laat toe de lonen te betalen. Met de RSZ hebben we een spreiding afgesproken. Ook loopt er nog een discussie met de BTW-administratie. '

Het NTGent vraagt de overheden een gezamenlijk overleg.

Door Van onze redacteur Karel Van Keymeulen