België geen thuishaven voor terreurgroepen

Bron © belga
België is geen significante thuishaven voor terreurgroepen. Dat schrijven Rik Coolsaet en Tanguy Struye de Swielande van het Egmont-Instituut in een rapport over Belgiës reactie op het jihadi-terrorisme.
Aan de vooravond van de zesde verjaardag van 9/11 heeft het Egmont-Instituut, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, zijn vijftiende Egmont Paper gepubliceerd, met als thema het Belgische contraterrorisme.

'Aangezien België in een zeer vroeg stadium met deze nieuwe vorm van terrorisme kreeg af te rekenen, hebben de Belgische politie- en veiligheidsdiensten een heel eigen en originele benadering ontwikkeld.'

Ondanks het gebrek aan financiële en menselijke middelen hebben de politie- en veiligheidsdiensten in België een belangrijke expertise opgebouwd, zo staat er in de studie. 'Op die manier is ons land erin geslaagd om sinds 1986 acht grote netwerken te ontmantelen en meer dan zestig verdachten te berechten.'

'Nu dit internationale netwerk grotendeels werd ontmanteld, is het jihadi-terrorisme vandaag een gedecentraliseerd patchwork van lokale groepen geworden, die hoofdzakelijk ideologisch en sporadisch met elkaar zijn verbonden. Het Belgische contraterrorisme heeft deze evolutie op de voet gevolgd, vanaf de eerste arrestaties in 1986 tot en met de ontmanteling van het 'Muriel Degauque-netwerk' in 2006, dat binnenkort voor de rechter komt', staat er te lezen.

  • Empathie is, volgens de direct betrokken experts in de Belgische veiligheidsdiensten, het eerste en belangrijkste kenmerk van het Belgische contraterrorisme. In het verlengde hiervan heeft België, zowel in eigen land als internationaal, vervolgens steeds weer de noodzaak onderstreept om de grondoorzaken van dit nieuwe terrorisme te begrijpen om er aldus doeltreffend op te kunnen reageren.
  • 'Frustratie, niet godsdienst, is de drijvende motor achter het jihadi-terrorisme', zo blijkt uit de eensluidende analyses binnen de Belgische politie- en veiligheidsdiensten.
  • 'Het derde specifieke Belgische kenmerk is de uiterste omzichtigheid waarmee de politie- en veiligheidsdiensten zijn omgegaan met de fundamentele rechten en vrijheden van de burger', staat er nog te lezen.
AANGERADEN
Meest recent