1.500 cellen erbij binnen de twee jaar

© fvv

Binnen de twee jaar komen er 1.500 gevangeniscellen bij via een privaat-publieke samenwerking. Daarover bestaat een akkoord in de regeringsonderhandelingen, zegt CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys.

Bart Moerman

Een totaal akkoord over justitie is er nog niet. Dit weekend praat formateur Yves Leterme met alle partijen apart door over een aantal heikele kwesties. Maandag worden de onderhandelingen voortgezet. Wellicht mag tegen het midden van november een nieuwe regering verwacht worden.

In het justitieluik bestaat er volgens Tony Van Parys alvast een akkoord over de gevangenissen: binnen de twee jaar komen er 1.500 cellen bij. 'Dat stond ook al in ons SOS-plan voor justitie. We hebben met verschillende mensen in de privésector gepraat en zij zeggen ons dat het mogelijk is om zo snel te werk te gaan. De bedoeling is dat de privésector de gevangenissen bouwt en dat wij die dan afhuren.'

Nu zijn er zo'n 8.500 cellen, waarin soms bijna 10.000 gevangenen zitten. Bovendien worden sommige straffen niet of niet helemaal uitgevoerd. Daarom pleit Van Parys al langer voor bijkomende cellen. De oranje-blauwe partijen hebben daar nu een akkoord over, zegt hij.

Over drie heikele justitiekwesties zijn er wel nog zware meningsverschillen. Onder meer over het jeugdsanctierecht. De bedoeling is om 14- tot 16-jarigen die zware misdrijven plegen zwaarder te kunnen straffen en eventueel zelfs voor langere tijd te kunnen opsluiten, ook om de maatschappij te beschermen. Maar CDH-voorzitster Joëlle Milquet blijft vooral hameren op de jeugdbescherming.

Over de wet-Lejeune is er evenmin een akkoord. Ook hier staan CD&V/N-VA, Open VLD en MR lijnrecht tegenover CDH. Zij willen dat de bodemrechter, dat is de rechter die de straffen uitspreekt, tegelijk ook kan vastleggen dat een bepaald minimum daarvan effectief uitgezeten moet worden. Hij krijgt daarvoor een vork tussen één en twee derde.

De Vlaamse partijen willen de gewesten en gemeenschappen voorts meer bevoegdheden geven in het vervolgingsbeleid. Zij hebben immers ook decreten met strafrechtelijke gevolgen, zoals de milieureglementering. Zij hebben er nu geen inspraak in, of het gerecht daar een prioriteit van maakt of niet. Zowel Tony Van Parys als andere onderhandelaars verwachten over al deze onderwerpen evenwel binnenkort een akkoord.

Lees ook

Nu in het nieuws