Brusselaars kunnen uitvaartplechtigheid vooraf vastleggen

Bron © belga
BRUSSEL - De Brusselse VLD-volksvertegenwoordigers Els Ampe en René Coppens hebben een voorstel van ordonnantie ingediend dat ervoor moet zorgen dat iedereen in het Brussels Gewest vooraf kan laten vastleggen welke plechtigheid hij of zij bij zijn uitvaart wil.
,,Brussel is een smeltkroes van verschillende levensopvattingen en geloofsovertuigingen; katholieke, islamitische, protestantse, vrijzinnige... Sommigen kiezen voor begraven, anderen voor crematie. Sommige mensen willen een katholieke plechtigheid, anderen een vrijzinnige of islamitische'', schrijven Ampe en Coppens.

De keuze voor crematie of begrafenis is voorzien in een besluit van 1990. Welk ritueel iemand bij zijn uitvaartplechtigheid wil, kan echter nog niet op voorhand worden vastgelegd. En daar willen Ampe en Coppens met deze ordonnantie, of Brusselse wet, verandering in brengen.

,,In Brussel wonen veel alleenstaanden die vaak geen familie meer hebben. Ze kunnen dus niet vertrouwen op hun familie om hun laatste wensen te respecteren. Daarnaast komt het ook regelmatig voor dat de familie van de overledene, bijvoorbeeld bij onenigheid, de laatste wensen niet respecteert'', zeggen Ampe en Coppens.

,,Enkel een schiftelijke verklaring van de overledene die neergelegd wordt bij een erkende overheid, zoals de gemeente, kan daar verandering in brengen'', besluiten ze.
Door rbo
AANGERADEN