Regering-Demotte krijgt vertrouwen van parlement

Bron © belga
Het parlement van de Franse gemeenschap heeft zaterdag even voor 18.00 uur meerderheid tegen oppositie het vertrouwen geschonken aan de nieuwe regering van de Franse gemeenschap. Bij de stemming over het regeerakkoord van de ploeg-Demotte waren er 67 stemmen voor van PS, Ecolo en cdH en 23 stemmen tegen van de MR.
Na de kritiek van oppositiepartij MR verliep het debat over het regeerakkoord redelijk mak. De meerderheidspartijen lieten elk hun licht schijnen over de verschillende punten in het akkoord en verheugden zich over de aangekondigde synergieën in de tekst.

Even kwam er leven in de brouwerij toen Richard Miller (MR) aankondigde Ecolo nauwlettend in het oog te zullen houden om na te gaan of de groenen hun beloftes op het vlak van verandering zullen nakomen. Terwijl hij zich specifiek tot fractieleider Marcel Cheron richtte, zei Miller teleurgesteld te zijn dat Ecolo niet in zee is gegaan met de MR om die verandering in het beleid te realiseren.

Minister-president Rudy Demotte verdedigde de budgettaire voorzichtigheid van de regering. Hij wees erop dat de federale regering bezig is te beslissen over haar begrotingsmethodologie, waarna de Franse gemeenschap haar traject zal afstemmen op het spoor dat op federaal niveau wordt beslist. 'Voor de komende jaren kan de gemeenschap met beloftes komen. We hebben geen cijfermatige tabel voorgelegd omdat we dat in de huidige toestand niet kunnen', aldus Demotte.

Het parlement richtte zaterdag nog een vijftien leden tellende commissie op die tijdens het parlementair reces kan bijeenkomen in geval van onvoorziene gebeurtenissen. Voordien legden nog acht nieuwe parlementsleden de eed af. Het gaat om Graziana Trotta, Malika Sonnet, Daniel Senesael, Laurent Devin en Claude Eerdekens (PS) en om Christine Servaes, Benoît Langendries en André Bouchat (cdH).
Door jns
AANGERADEN
Meest recent