Happart vraagt reflectie over institutionele rol Wallonië

Bron © belga
NAMEN - José Happart (PS), de voorzitter van het Waals parlement, heeft de Waalse volksvertegenwoordigers woensdag uitgenodigd na te denken over de institutionele toekomst van het Waalse gewest in een evoluerend België.
De partijen reageren verdeeld op de oproep van Happart. Zo hebben de PS en MR er geen probleem mee dat een parlementaire commissie of subcommissie zich over de zaak zou buigen. Bij CDH en Ecolo is er meer voorbehoud.

'Ik zou willen dat iedereen nadenkt over de toekomst van ons gewest in een evoluerend België. We moeten zelf weten wat we willen, zowel op sociaal als op ethisch en economisch vlak. Maar we mogen nooit vergeten dat er in ons land niets kan gebeuren buiten een institutioneel kader dat regelmatig herwerkt wordt', aldus Happart.

De MR reageert positief op de oproep van Happart. Vorige week nog lanceerde MR-voorzitter Didier Reynders zelf een oproep aan de Franstalige partijen om tot een akkoord te komen over de rationalisatie van de Franstalige instellingen.

'Laten we die problemen aanpakken, zoals Vlaanderen en het Vlaamse parlement gedaan hebben. Ik heb geen schrik dat men nieuwe bevoegdheden vraagt, van zodra er daarvoor ook voldoende financiële middelen vrijgemaakt worden. Laten we erover praten. Er heerst vaak de indruk dat het een taboe is', aldus MR-fractieleider Serge Kubla. Ook PS-fractieleider Maurice Bayenet is gewonnen voor het initiatief.

Bij de CDH wordt het voorstel minder enthousiast onthaald. 'We zijn verbonden aan de federale staat. We stemmen ermee in dat de commissie Algemeen Beleid de evolutie van de institutionele onderhandelingen opvolgt en evalueert, maar we willen niet verder gaan dan dat', aldus CDH-parlementslid Dimitri Fourny.

Bij Ecolo wil men wel ingaan op de uitnodiging van Happart, maar herinnert men eraan dat het al de vierde keer op twee jaar tijd is dat het onderwerp wordt aangehaald. Volgens de Franstalige groenen is de zaak alvast geen prioriteit. Men moet het federale en het regionale niveau niet door mekaar halen, klinkt het nog.
Door svh
AANGERADEN