Brusselse scholen willen lessen Nederlands halveren

Bron © belga
BRUSSEL - Franstalige Brusselse stadsscholen hebben plannen klaar om het aantal uren Nederlands in bepaalde richtingen van het vijfde en zesde jaar middelbaar te halveren van 4 naar 2 uur. Open VLD'ers Guy Vanhengel, Sven Gatz en Els Ampe zijn ontstemd over de plannen die volgens hen haaks staan op de ontwikkelingen rond meertaligheid in het onderwijs.

De stad Brussel zou volgens de Brusselse liberalen plannen hebben om het aantal uren Nederlands in de derde graad ASO van het stedelijk Franstalig onderwijs te halveren.

Ter argumentering voor de halvering zou worden verwezen naar de invoering van het onderwijstype I, dat nu reeds in het onderwijsnet van de Franse gemeenschap wordt toegepast. Daardoor worden in dat onderwijstype alle lessen op een even aantal uren gebracht. 

Het aantal uren Frans wordt daardoor verhoogd van 5 naar 6 uur, geschiedenis van 1 naar 2 uur. "Aangezien het totaal aantal lesuren niet wordt uitgebreid, sneuvelen 'toevallig' 2 uur Nederlands', aldus de Open VLD'ers. 

Vanhengel, Gatz en Ampe zijn niet te spreken over de nieuwe ontwikkelingen. 'Deze evolutie is zorgwekkend en getuigt van gebrek aan interesse voor het Nederlands vanwege sommige Franstalige beleidsmakers in Brussel', stellen ze.

'Wij nemen contact op met de stad Brussel om te verhinderen dat het stadsbestuur deze beslissing - die reeds genomen is op het niveau van de schooldirecties - bekrachtigt.'

Door avb
AANGERADEN
Meest recent