José Happart wil regels voor reizen strikt afbakenen

Bron © belga
BRUSSEL - Het voorstel van José Happart tot wijziging van het intern reglement van het Waals parlement, dat hij woensdag indiende, bakent de regels voor parlementaire missies beter af. Dat schrijven verschillende Franstalige kranten vrijdag.

Voor een missie van een commissie moet er eerst een openbaar debat komen over de projecten en doelen. Het bureau moet er uiteindelijk unaniem over beslissen. Voor een missie van het bureau moeten de commissievoorzitters en fractieleiders een advies uitbrengen, alvorens een unanieme beslissing van het bureau volgt.

Er zou een begroting vastgelegd worden voor de hele legislatuur en de missies van de commissies nemen dan minstens 75 pct voor hun rekening, terwijl nu vooral het bureau reist.

Regel is dat er in tweede klasse zal gereisd worden en er komen geen verblijfsvergoedingen meer. Sommige kosten zullen enkel terugbetaald worden na voorlegging van een bewijs. Missies zullen niet langer dan 8 (buiten de EU) of 5 dagen duren. Een parlementslid mag slechts twee reizen per legislatuur doen en het bureau mag er niet meer dan vijf organiseren. Het programma moet minstens 75 pct aan officiële ontmoetingen bevatten.

Er zijn ook drie CDH-parlementsleden die een tekst hebben ingediend. Die verbiedt missies van het bureau en regelt die van de commissies.

AANGERADEN