Storm van protest tegen voorstel Onkelinx

© rr

De CD&V en LDD verzetten zich tegen de plannen van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) om illegale partydrugs te laten testen op hun kwaliteit. Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche roepen de minister op de conclusies van de bespreking in de Senaat af te wachten en overleg op te starten met haar regionale collega's, bevoegd voor drugpreventie.

Minister Onkelinx wil illegale partydrugs laten testen op de kwaliteit van het product. Daarvoor zouden diverse projecten in Vlaanderen worden opgestart. De CD&V-senatoren stellen uitdrukkelijk dergelijke voorstellen niet te steunen.

'Dat de overheid illegale drugs gaat testen op hun kwaliteit en deze producten vervolgens weer in omloop brengt, is niet aanvaardbaar', vindt Dirk Claes.

Hij meent dat de overheid door het testen van partydrugs de indruk wekt dat ze het gebruik ervan goedkeurt. Bovendien kan de overheid verantwoordelijk worden gesteld wanneer de druggebruiker iets overkomt, aldus Claes. Hij waarschuwt dat deze producten, ook na controle, bijzonder schadelijk blijven.

De CD&V-senatoren roepen haar op om de conclusies van de bespreking in de Senaat af te wachten vooraleer verdere stappen te ondernemen. Het voorstel van resolutie, waarin onder meer aan de regering gevraagd wordt een gratis testnetwerk van partydrugs op te zetten, werd ingediend door Open VLD-fractieleider Paul Wille en werd mede ondertekend door Richard Fourneaux (MR) en Anne Delvaux (CDH).

LDD

Voor Lijst Dedecker is een gratis test van de kwaliteit van illegale drugs onaanvaardbaar. 'Straks is iedereen verslaafd aan de gratis drugtest', stelt senatrice Lieve Van Ermen. De regering moet volgens haar duidelijk maken dat harddrugs onaanvaardbaar zijn voor de samenleving. 'Dit voorstel is een totaal verkeerd signaal naar de jeugd én naar de verbruikers. Maar met het naderen van de verkiezingen moeten PS en Open Vld blijkbaar hun achterban tevreden stellen', meent Van Ermen nog.

LDD heeft het ook moeilijk met het feit dat de tests gratis zouden zijn. Eén test kost 100 euro, waarvoor uiteindelijk de belastingbetaler zal opdraaien. De partij pleit ervoor dat de regering zowel voor hard- als softdrugs een consequent ontradingsbeleid voert. 'Wat de regering vandaag wil doen, is net het omgekeerde. Ze wil het gebruik aanmoedigen en de leveranciers een kwaliteitslabel meegegeven', besluit Lieve Van Ermen.

MR

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel (MR) zegt verbijsterd en geschokt te zijn. 'Ik verneem het via de media. Ik ga de premier vragen dat dit punt snel binnen de regering zou worden besproken', zegt Michel.

'Dit initiatief druist compleet in tegen wat moet worden gedaan om de ravages als gevolg van harddrugs te bestrijden en is incoherent ten opzichte van het beleid dat we voeren inzake ontwikkelingshulp.' Het punt is volgens Michel nooit aangehaald binnen de regering. Hij gaat premier Herman Van Rompuy daarom vragen het snel op de agenda van de volgende ministerraad te plaatsen.

Vlaams Belang

Ook Vlaams Belang heeft kritiek op het voorstel van Laurette Onkelinx. 'Het is opnieuw een totaal foutief signaal na andere proefprojecten zoals de gratis heroïneverstrekking in Luik'. Voor de partij gaat het om de verderzetting van een stilaan hallucinant en uit de hand lopend gedoogbeleid.

Lees ook

Nu in het nieuws