N-VA dient klacht in tegen Sint-Genesius-Rode

Bron © belga
BRUSSEL - N-VA dient woensdag een klacht in tegen het gemeentebestuur van faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode omdat er Franstalige oproepingsbrieven werden verstuurd voor de verkiezingen van 7 juni. Dat laat Kamerlid Ben Weyts weten, die de klacht samen met Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker zal neerleggen.

De Franstalige meerderheid in Rode liet oproepingsbrieven versturen volgens de taalaanhorigheid van de inwoners. N-VA zegt in een persbericht dat ze daarmee 'regelrecht ingaat tegen de omzendbrief-Peeters en de Raad van State, die stellen dat de oproepingsbrieven eerst in het Nederlands moeten worden verzonden'. Alleen op individuele aanvraag kunnen de brieven in het Frans verkregen worden.

De gouverneur van Vlaams-Brabant verstuurde ondertussen de wettelijke en Nederlandstalige oproepingsbrieven, maar voor de Vlaams-nationalisten volstaat dat niet. 'De gouverneur heeft dan wel de juiste oproepingsbrieven verstuurd, maar intussen gaan de Franstaligen vrijuit', zegt de N-VA.

'Is dit nog een democratische rechtstaat als regels en wetten bewust provocatief worden overtreden, maar men toch ongestraft blijft? Als de Vlaamse regering niet kan of wil optreden, dienen wij zelf klacht in. Anders zullen de Franstalige provocaties elkaar in sneltempo opvolgen', luidt het nog.

Apartheid

De N-VA beschuldigt de Franstalige mandatarissen van schriftvervalsing, schending van de wet op de privacy en de kieswet. 'Zaken zoals taalaanhorigheid mogen niet worden bijgehouden door de gemeente', zegt Kamerlid Weyts. 'Dat is een schending van de privacy. Laat staan dat op basis daarvan brieven mogen worden verstuurd, want dan zit je niet ver van apartheid.'

Ook klaagt N-VA aan dat de burgemeester en het schepencollege hun bevoegdheid tot het versturen van de brieven 'onrechtmatig' doorschoven naar tien Franstalige gemeenteraadsleden.

Weyts en Demesmaeker dienen de klacht om 12.30 uur in bij de politie van Sint-Genesius-Rode. Ze zouden daarbij vergezeld worden door enkele Rodenaars.

Door dsl
AANGERADEN