Kleine taalrel op eerste zitting Brussels parlement

Bron © BELGA
BRUSSEL - Op de eerste zitting van het Brussels parlement weigerde voorzitter Antoinette Spaak (MR-FDF) dinsdag Nederlands te spreken. Els Ampe (Open VLD) nam als secretaris die taak over. Mihanur Özdemir (CDH) legde de eed af met een hoofddoek.

Spaak ,die als ouderdomsdeken de zitting mocht voorzitten, werd als snel onderbroken door Walter Vandenbossche (CD&V) en Els Ampe die haar vroegen om ook het Nederlands te gebruiken voor het aanwezige publiek dat over geen simultane vertaling kon beschikken. Het incident bleef beperkt tot deze opmerkingen.

Antoinette Spaak ging daarna onverstoord verder in het Frans. Ampe, die samen met Özdemir als jongste verkozenen de taak van secretaris kregen toegewezen, nam spontaan een deel van de Nederlandstalige interventies op zich waarbij ze regelmatig het woord moest vragen aan de voorzitter. Halfweg de plechtigheid sprak Spaak dan toch enkele zinnen in het Nederlands.

De eedaflegging van Mihanur Özdemir verliep zonder incidenten en kreeg grote internationale persaandacht. Eerder had de MR zich vragen gesteld bij deze eedaflegging. De Franstalige liberalen willen in het intern reglement van de verschillende parlementen een verbod op het dragen van religieuze of filosofische symbolen inschrijven.

Brussels minister-president Charles Picqué waarschuwde toch om enige voorzichtigheid in acht te nemen betreffende hoofddoeken: "Ik hoop dat de verkozene een brug wil bouwen tussen de verschillende culturen in deze multiculturele stad en geen barrières. Maar ik ken de dame niet, dus het wordt afwachten."

Open VLD Brussel kantte zich niet tegen de hoofddoek "omdat het parlement geen openbare dienst is", aldus Ampe. Bij wijze van statement was Ampe zeer zomers en kleurrijk gekleed, wat een duidelijk contrast opleverde met Özdemir. "Vrouwen zijn vrij om te dragen wat ze willen, een vrouw mag haar vrouwelijkheid tonen", zo verklaarde de politica.

Opvallende afwezige langs Vlaamse kant was federaal minister Steven Vanackere. Hij zou om praktische redenen de eed afleggen bij de volgende zitting.

Door wle
AANGERADEN