Brusselse socialisten geven groen licht voor Picqué IV

Bron © belga
BRUSSEL - De militanten van de Brusselse federatie van de PS hebben dinsdag tijdens een congres unaniem groen licht gegeven voor de deelname van hun partij aan de regionale regering. Ze gaven, ook al unaniem, een positief advies voor de deelname van de PS aan de regering van de Franse gemeenschap.

Tijdens het congres kwam de Brusselse formateur Charles Picqué de grote lijnen van het akkoord voor het Brussels gewest voorstellen. De voorzitter van de federatie, Philippe Moureaux, verdedigde het Brusselse akkoord.

Hij noemde het een 'goede' overeenkomst, echter niet zonder te verduidelijken dat hij minder enthousiast was over het verplichtende karakter van de coaching voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar, zoals ook in de tekst staat ingeschreven.
Zonder het akkoord zelf in twijfel te trekken, uitten ook de jonge socialisten hun bedenkingen over dat onderwerp.
 

Door svh
AANGERADEN
Meest recent