Cofinimmo verlaagt dividendprognose 2009

De vastgoedbevak Cofinimmo verlaagt zijn dividendprognose voor 2009. Aanleiding hiertoe is de impact van de economische crisis op de waardering van de vastgoedportefeuille. Cofinimmo bevestigt wel de verwachting in 2009 een netto courant resultaat te boeken van 7,40 euro per aandeel. De bevak geeft ook aan het aandeel van rusthuizen in zijn portefeuille te willen opdrijven.

dgs

Cofinimmo had zich tot doel gesteld over 2009 een dividend uit te keren dat minstens gelijk was aan dat over 2008, met name 7,80 euro bruto. Maar nu wordt die verwachting neerwaarts aangepast tot 6,50 euro bruto als gevolg van de economische crisis. Het zou meteen de eerste dividendverlaging sinds 1996 zijn.

"Wat het courant resultaat betreft, slaat Cofinimmo zich in het eerste halfjaar goed uit de slag. Dat laat ons toe onze verwachting voor het courant resultaat voor het hele jaar te bevestigen", zo verklaarde CEO Serge Fautré aan de krant L'Echo. "Maar rekening houdend met de economische en financiële crisis geven wij er de voorkeur aan onze aandeelhouders een bijdrage te vragen in de vorm van een dividendvermindering, om zo onze balans te versterken", legt hij uit.

Uit de halfjaarrekeningen blijkt inderdaad dat Cofinimmo in het eerste halfjaar een - weliswaar niet gerealiseerde - netto minwaarde van 39,72 miljoen euro heeft geboekt op zijn vastgoedportefeuille. De minwaarde vloeit voort uit de slechte kantoormarkt. "De investeringstransacties op de Belgische kantoormarkt waren net zoals op de meeste andere kantoormarkten wereldwijd nagenoeg onbestaande tijdens de eerste jaarhelft van 2009", zo staat te lezen in een persbericht.

Het nieuws omtrent de verhuuractiviteit ziet er iets beter uit. "Onze diversificatiestrategie, in het bijzonder naar rusthuizen, laat ons toe goed weerstand te bieden", beklemtoont Fautré. "Dit zet er ons overigens toe aan het aandeel van de rusthuizen in onze portefeuille verder op te drijven. Een verhoging met 50 procent of zelfs een verdubbeling is mogelijk."

Over de eerste zes maanden van het jaar boekte de vastgoedbevak voor 98,33 miljoen aan huurinkomsten tegen 89,76 miljoen een jaar eerder. Het operationeel resultaat voor resultaat op portefeuille komt uit op 92,34 miljoen euro tegen 81,98 miljoen in de eerste jaarhelft van 2008.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten