Gat in de Vlaamse begroting is groter dan gedacht

Bron © belga

Foto: pn

BRUSSEL - De Vlaamse begroting 2009 sluit het jaar af met een tekort van 1,2 miljard euro. Dat heeft Begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) bekendgemaakt. Volgens Muyters oogde de begroting die hij erfde van zijn voorganger Dirk Van Mechelen (Open VLD) weliswaar mooi, maar was ze gebouwd op drijfzand.

Bij de opmaak van de begroting 2009 in september 2008 en de eerste begrotingscontrole in januari van dit jaar raamde de vorige Vlaamse regering de ontvangsten alsof er van crisis geen sprake was, zegt Muyters. 

De berekeningen waren gemaakt aan de hand van groei- en inflatiecijfers van september 2008, kort voor de crisis begon. 'Bij de controle door de huidige regering in december bleken de ontvangsten 1,837 miljard euro lager te liggen dan voorzien. Dat tekort van 8,3 procent is een historische vergissing', aldus de N-VA-minister. Het tekort bestaat uit 1,2 miljard euro aan dotaties die niet ontvangen zijn en 600 miljoen aan gewestbelastingen.

Langs uitgavenzijde blijkt de regering-Peeters I de reglementaire subsidies fors te hebben onderschat. Zo werd het prijskaartje van de renovatiepremies volgens Muyters met 30 procent onderschat, terwijl ook de kost van de subsidies voor de thuiszorg en de impact van het grond- en pandenbeleid fout werden ingeschat.

Op basis van het werk van zijn voorganger Van Mechelen, ging Muyters ervan uit dat de onderbenuttiging van de begroting 2009 (voorziene uitgaven die niet in het eigenlijke begrotingsjaar worden gedaan) 750 miljoen euro ging bedragen. In realiteit blijkt het nu om 478,8 miljoen te gaan, zodat de totale uitgaven 270 miljoen boven de raming liggen (inclusief onderbenuttiging). Aan het einde van de rit blijken de voorziene uitgaven dit jaar voor 94,5 procent gerealiseerd te zijn, wat het hoogste percentage ooit is voor de Vlaamse begroting.

Geen sinecure

Op de vraag of Van Mechelen als begrotingsminister dan geen goed werk heeft geleverd, antwoordde Muyters dat hij 'lang goed werk gedaan heeft, maar (minister-president) Kris Peeters zei begin september al dat er eigenlijk ook een controle van de ontvangsten hadden moeten gebeuren. (...) In januari wist de regering al dat die ontvangsten veel lager zouden zijn dan begroot, en dan hadden er maatregelen genomen moeten worden. Dit alles op drie maanden rechttrekken is geen sinecure.'

'Het was onze doelstelling te eindigen met een tekort van 1 miljard euro, maar als je ziet wat hier allemaal achter zit, is 1,2 miljard een goed resultaat', besloot Muyters. 'Wat betreft de begroting 2010 zullen we consequent de tering naar de nering moeten zetten, willen we eindigen met een tekort van 0,5 miljard euro zoals voorzien in het regeerakkoord.'

Door loa
AANGERADEN
Meest recent