Van Parys verheugd over enthousiasme

Senator Tony Van Parys (CD&V) vindt het positief dat het Hof van Cassatie namens de magistratuur zegt het enthousiast wil meewerken aan de hervorming van Justitie. Hij vraagt wel wat geduld: ‘Het is precies omdat bepaalde hervormingen grondig moeten gebeuren, dat een en ander wat tijd vergt.’

lob

Ghislain Londers, de hoogste magistraat van het Hof van Cassatie, zei donderdag dat er bij de Belgische magistraten een grote bereidheid bestaat om mee te werken aan de hervormingen van de justitie. ‘Het gevoel overheerst dat er al lang genoeg is aangemodderd. Er moet iets gebeuren. De tijd is rijp om taboes te doorbreken, om enkele bittere pillen door te slikken’.

Van Parys zegt enthousiast te zijn over het enthousiasme van de magistratuur. ‘Dat is ooit anders geweest’, herinnert de gewezen justitieminister zich. ‘Ten tijde van de Octopushervorming werd verkrampt gereageerd op (toenmalig CD&V-minister) Stefaan De Clerck’.

Hij wijst op het SOS-plan voor Justitie waarmee zijn partij naar de verkiezingen trok. ‘Dat gaat precies in de richting van de verzuchtingen van de magistratuur’, stelt Van Parys. Hij heeft het over de afbouw van de bureaucratie en de responsabilisering. ‘Het is onze ambitie om dat in het regeerakkoord te vertalen. Er bestaat weerstand van de Franstaligen tegen, maar dat moet een uitdaging van de onderhandelingen vormen’.

Londers noemt de aanslepende formatie ‘vervelend, zelfs bedreigend. De hervormingswil die bij de magistraten bestaat, zou moeten worden opgepikt door de politiek. Maar we zitten in een vacuüm en dat is geen goede zaak’.

Hij geeft als voorbeeld dat de brieven die hij naar de FOD Justitie stuurt, niet worden beantwoord, en zijn telefoons naar het kabinet van uittredend minister Laurette Onkelinx evenmin. ‘Ik kan geen magistraten meer naar het buitenland sturen omdat er niemand is om die uitgaven goed te keuren’, luidt het.

‘Brieven en telefoons beantwoorden, valt onder de lopende zaken’, reageert Van Parys. ‘Niets belet om de dagelijkse werking op de FOD of het kabinet te verzekeren’.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten