Belgen prijzen dossierkennis van liberaal De Gucht

© photonews

Europarlementsleden Ivo Belet (CD&V) en Saïd El Khadraoui (SP.A) hebben dinsdag na afloop van de hoorzitting met kandidaat-eurocommissaris Karel De Gucht diens uitstekende dossierkennis geprezen, maar ze stipten ook aan dat de Belg een heel liberale visie op de internationale handel verdedigde.

svh

De hoorzitting was bijna anderhalf uur aan de gang vooraleer iemand De Gucht in zijn moedertaal toesprak. Die vraag kwam van de in Etterbeek geboren Godelieve Quisthoudt-Rowohl die namens de Duitse conservatieven het woord nam. Bastiaan Belder stelde de enige andere vraag in het Nederlands.

In de parlementscommissie internationale handel zitten nu eenmaal geen Vlamingen, maar verscheidene Vlaamse leden waren wel present. Ze besloten unisono dat De Gucht op zijn examen 'degelijk voorbereid' en 'inhoudelijk heel sterk' voor de dag kwam. Een onverdachte bron als William Dartmouth van de anti-Europese United Kingdom Independence Party sprak van 'een indrukwekkende presentatie'.

Belet stelde met tevredenheid vast dat De Gucht aandacht schonk aan de inclusie van sociale thema’s en milieu, maar hij merkte ook op dat De Gucht zijn liberaal gedachtengoed niet verstopte. 'Uit de wijze waarop hij de CO2-taks de grond inboorde, blijkt toch wel dat hij een liberaal blijft', stelde de CD&V-er.

El Khadraoui tekent voorbehoud aan. 'Hij heeft een aantal belangrijke punten aangehaald, zoals het belang van sociale rechtvaardigheid en milieu bij handelsonderhandelingen, maar het blijft onduidelijk hoe ambitieus hij op dat vlak zal zijn. Dat blijft koffiedik kijken', zei El Khadraoui.

Diens socialistische fractie toonde zich nadien in een mededeling slechts gedeeltelijk tevreden en betreurde dat De Gucht zich had beperkt tot het standpunt van de Commissie en zijn persoonlijke ideeën niet uit de doeken deed. De Gucht stelde reeds tijdens de hoorzitting dat hij het sowieso voor 99 procent eens is met de standpunten van de Commissie.

De commissie vergadert vanmiddag over het evaluatierapport van De Gucht. Het lijdt nauwelijks twijfel dat de grote fracties de aanduiding van De Gucht zullen steunen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten