SP.A hekelt wetsontwerp over bonussen topmanagers

Bron © belga
BRUSSEL - SP.A-Kamerlid Bruno Tuybens noemt het wetsontwerp dat de bonussen van topmanagers moet aanpakken een 'slecht wetsontwerp'. Dat zei hij in "De Ochtend" op Radio 1. Dat de regeling rond de 'gouden parachutes' enkel zou gelden voor nieuwe contracten stuit Tuybens tegen de borst. Ook zouden onafhankelijke bestuurders geen variabele bonussen of aandelenopties mogen krijgen, vindt hij.

Tuybens toonde zich tevreden dat de bonussen worden aangepakt, al vraagt hij 'veel meer daadkracht van de regering'. In het parlement zou daarvoor een brede politieke wil ontstaan zijn. Wat nu voorligt, is volgens de SP.A'er een 'klein begin van regeling, maar zeker geen drastische aanpak'.

Zo neemt hij het niet dat de regels voor ontslagvergoedingen enkel zouden gelden voor nieuwe contracten. Dat de regering die ook niet aanpakte toen SP.A er nog deel van uitmaakte, wilde hij niet gezegd hebben. Voor de overheidsbedrijven werd toen bijvoorbeeld al wel een begin van regeling gemaakt, aldus Tuybens.

Maar ook bij de onafhankelijke bestuurders moet het anders, oordeelt het Kamerlid. Doordat die nog steeds variabele bonussen en aandelenopties kunnen krijgen, komt hun onafhankelijkheid in gedrang. Dat heeft tot gevolg dat niemand nog instaat voor de verdediging van de werknemers, besluit hij. 

Volgens De Tijd is de federale regering wel degelijk van plan om de bonussen vanaf het boekjaar 2011 aan te pakken, een jaar eerder dan aanvankelijk gezegd. Dat besluit de krant op basis van een amendement op het wetsontwerp. Concreet gaat het om variabele vergoedingen die uitbetaald worden in 2012.

Door loa
AANGERADEN
Meest recent