RESULTATEN. Tessenderlo, Cofinimmo, Michelin

Een overzicht van de belangrijkste bedrijfsresultaten van vrijdag 12 februari 2010.

dgs

Tessenderlo zwaar in het rood

Tessenderlo is in 2009 zwaar in het rood geëindigd. Voor 2010 wordt een duidelijke verbetering van de algemene rentabiliteit verwacht, aldus de chemiegroep.

Het nettoverlies kwam uit op 166,7 miljoen euro, met inbegrip van 99,8 miljoen euro uitzonderlijke kosten. Een jaar eerder was er nog 140,4 miljoen euro winst. De omzet zakte 24 procent naar 2,1 miljard euro. Toch stelt de groep voor het nettodividend van 1 euro per aandeel te behouden.

De groep zegt in 2009 te zijn geconfronteerd met het moeilijkste economische klimaat en de slechtste marktomstandigheden sinds vele jaren. Toch toonden de gespecialiseerde activiteiten binnen de groep dat ze nog steeds fundamenteel gezond zijn. Tessenderlo wijst ook op de sterke operationele cashflow.Tessenderlo verwacht een duidelijke verbetering van de algemene rentabiliteit van de groep in 2010.

Schuldgraad Cofinimmo daalt onder 50 procent

De inspanning van vastgoedbevak Cofinimmo om de schuldgraad terug te dringen werpt resultaten af. De schuldgraad is het voorbije jaar gedaald van 52,79 procent tot 49,97 procent, blijkt uit de resultaten over het voorbije boekjaar. Het verbeteren van de balansstructuur was een van de grote prioriteiten van de groep.

Het operationeel resultaat (vóór resultaat op portefeuille) is gestegen met 8,6 procent tot 185 miljoen euro. Het netto courant resultaat per aandeel (aandeel Groep) exclusief IAS 39 impact bedraagt 7,47 euro. Dat is een stijging van 2,3 procent t.o.v. 2008 en hoger dan de vooruitzichten.

De waardedaling van de vastgoedportefeuille over het jaar 2009 blijft beperkt tot 2,1 procent. Dat is zeker geen tegenvaller in de huidige markt. Het jaar voordien bedroeg de daling 1,96 procent.

Minder gunstig is de daling van de bezettingsgraad van 97,85 procent naar 96,86 procent. De resterende looptijd van de huurcontracten daalt van 11,7 jaar naar 11,0 jaar.

Cofinimmo bevestigt het vooropgestelde bruto dividend voor 2009 voor het gewoon aandeel (6,50 euro). Het bedrag werd eerder dit jaar verlaagd met 16 procent.

Cofinimmo verwacht dat de vooruitzichten voor het courant resultaat voor het jaar 2010 nauw zullen aansluiten bij dat van 2009. De raad van bestuur is van mening dat, behoudens onvoorziene omstandigheden, de onderneming een gunstige positionering geniet bij de aanvang van de conjunctuurheropleving.

Michelin ziet winst 71% dalen

De Franse bandenmaker Michelin rapporteert een daling van de winst met 71 procent in 2009. De groep is 'waakzaam' voor het komende jaar.

Michelin rapporteerde een nettowinst van 104 miljoen euro, minder dan de 357 miljoen van 2008. De omzet daalde met 9,8 procent tot 14,8 miljard euro.

Michelin had wel een positieve vrije kasstroom van 1,4 miljard euro, tegenover een outflow van 359 miljoen in 2008. Ook dit jaar streeft het bedrijf naar een positieve vrije kasstroom.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten