Eerste stukken proces Sabena voor eind augustus klaar

Het Internationaal Gerechtshof, het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties, heeft de belangrijkste termijnen vastgelegd voor het neerleggen van de eerste stukken in het gerechtelijk geschil tussen België en Zwitserland.

wle

Beide landen discussiëren over de bevoegdheid van het Belgische gerecht om te oordelen over de verantwoordelijkheden bij het faillissement van de vroegere luchtvaartmaatschappij Sabena.

Het Hof stelde 23 augustus voorop als uiterste datum voor het neerleggen van een Belgische verklaring. De ultieme datum voor een Zwitserse reactie werd vastgelegd op 25 april 2011. België was in december vorig jaar naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gestapt, omdat het Zwitserland verwijt de conventie van Lugano niet te zijn nagekomen. Dat verdrag regelt de gerechtelijke bevoegdheden in burgerlijke en handelszaken. Volgens ons land is het Belgische gerecht exclusief bevoegd in het conflict, hoewel er parallelle rechtszaken lopen in België en Zwitserland. België verwijst naar contracten die werden gesloten "toen de Zwitserse bedrijven in 1995 in het kapitaal van Sabena stapten". In die contracten zou vermeld staan dat "in geval van een geschil, de exclusieve bevoegdheid ligt bij de rechtbank van Brussel en de Belgische wetgeving van toepassing is". België en Swissair waren de belangrijkste aandeelhouders van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena, toen die in oktober 2001 failliet ging. Er lopen verschillende rechtszaken rond de verantwoordelijkheid voor het faillissement.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten